Podpora inkluzívneho vzdelávania musí ísť dvoma smermi: zmena zdola – vzdelávanie, poradenstvo a individuálna podpora zamestnancov škôl, vedenia školy, rodičov a žiakov, ako aj systémová zmena – metodické usmerňovanie, články, vzdelávanie na mieru pre štátne organizácie a poradenské zariadenia.

Poradenské zariadenia – centrá poradenstva a prevencie (pôvodne CPPPaP) resp. špecializované centrá (CŠPP) pri svojej činnosti majú kľúčový dopad na školy, školské podporné tímy, rodičov a žiakov, systém inkluzívneho vzdelávania, nastavenia IVP, integrácie a pod. Aj z toho dôvodu sme pripravili špecializovanú ponuku na mieru šitých vzdelávaní a konzultácii pre poradenské zariadenia, ktoré môžete využiť ako aktualizačné vzdelávanie alebo ako inovačné vzdelávanie.

Na mieru šité kurzy:

  • Ako kvalitne pripraviť poradenskú správu, aby podporovala inkluzívne vzdelávanie žiaka?
  • Ako usmerňovať školské podporné tímy?
  • Ako nastaviť IVP žiaka s mentálnym znevýhodnením alebo iným ŠVVP?
  • Aké sú legislatívne predpisy pri podpore zamestnancov a žiakov v školách?

Napíšte nám a my Vám pripravíme na mieru kurz (cca 3 hodiny, prípadne podľa potreby), kde môžete využiť priestor na odkomunikovanie si vlastnej vízie práce, písaní odporúčaní pre školy. Môžete si pripraviť sériu konkrétnych otázok, o ktorých vieme spoločne diskutovať a ktoré vopred zašlete a my vám ich na konzultačnom a na mieru šitom kurze zodpovieme. Takto na mieru vytvorený kurz pre vašich zamestnancov vám pomôže zorientovať sa kvalitne v legislatíve a nastavení kvalitnej podpory inkluzívneho vzdelávania.

Napíšte nám na adresu: [email protected] a my vám pripravíme na mieru kurz.

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO:

Potrebujete odbornú pomoc či skonzultovanie Vašej situácie? Neváhajte sa na nás obrátiť. Ponúkame možnosť individuálneho poradenstva.

Cena: 100 eur/hod.

Hľadáte základné informácie?

Pre tento účel môžete využiť aj ako doplňujúce štúdium aj naše publikácie. Publikácie Inklucentra.

image007
Bulletiny a publikácie Inklucentra využijete na získanie prehľadných informácií.