Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Rozhodnutie ministerstva (pdf verzia). 

Absolvovať u nás môžete dlhodobé akreditované aj krátkodobé akreditované kurzy – webináre.

Kurzy sú prípravou na atestačné konanie. Ich absolvovaním si inovujete a rozširujete kompetencie do atestačného portfólia, o čom budete mať v certifikáte aj potvrdenie.  O tom aké kompetencie a absolvovaním ktorých kurzov získavate v dokumente Kompetencie pre 1. a 2. atestáciu.

Dlhodobé akreditované vzdelávania

Ich rozsah je 50  a viac hodín a zvyčajne sú rozdelené do jedno-dňoviek alebo dvoj-dňoviek , ktoré absolvujete postupne počas 2 až 4 mesiacov. Bližšie informácie v opise každého kurzu.

Pedagogický asistent v praxi

Kurz pedagogický asistent v praxi
Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického…
Viac o kurze

Inkluzívne vzdelávanie v kocke

Inkluzivne vzdelavanie v kocke 5webinarov podla vlastneho vyberu
Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše online webináre s možnosťou získania certifikátu Inklucentrum, ktorý vám vystavíme za 25 hodín inovačného vzdelávania. Certifikát vás zároveň oprávňuje žiadať o 3…
Viac o kurze

Nenásilná komunikácia I.

05 nenasilna komunikaciaI web
Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto…
Viac o kurze

Facilitatívne a reflektívne učenie

04 facilitativne reflektivne ucenie kurz
Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie…
Viac o kurze

Školský podporný tím

03 skolsky podporny tim kurz
KURZ BUDE REALIZOVANÝ PO UVOĽNENÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ.V prípade záujmu o kurz, prosím píšte na [email protected], aby sme vám rezervovali najbližší termín. Nový beh kurzu Školský podporný tím.Tento vzdelávací program je…
Viac o kurze

Krátkodobé akreditované webináre

Webináre sú zvyčajne v rozsahu 3 – 5 hodín (vrátane vášho času stráveného vypracovaním dištančných úloh).  Pre potreby vydania Certifikátu Inklucentrum je potrebné absolvovať minimálne 5 webinárov. Viac o podmienkach získania Certifikátu Inklucentrum na stránke:   Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Školský psychológ začíname

kurz skolsky psycholog zaciname webinar inklucentrum
NOVÉ: Vybrali ste si jednu z najpestrejších profesií v školstve a chcete sa dozvedieť ako začať a čo vás v škole čaká? Poradia vám skúsené školské psychologičky zo základnej a…
Viac o kurze

Poradné kruhy v škole

kurz poradne kruhy webinar inklucentrum
NOVÉ: V kruhu môžete so svojimi žiakmi zdieľať príbehy a životné skúsenosti, skúmať témy dôležité pre ich intelektuálny aj emocionálny rozvoj, riešiť problémy, nastavovať triedne aj školské normy. A samozrejme…
Viac o kurze

Ako opäť získať radosť z učenia

Ako opat ziskat radost z ucenia inklucentrum kurzy
ZDARMA: Úvodný webinár v sérií webinárov pre učiteľov ktorí nechcú, aby sa učenie pre nich stalo rutinou a stále hľadajú prvotnú radosť z učenia. Na webinári vám ukážeme cestu k…
Viac o kurze

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní

inkluzivne nehodnotenie ziakov inklucentrum webinar 1
Kurz ponúka rozvoj a ukážky slovného hodnotenia ako alternatívu ku klasifikácii resp. ich kombináciu. Ukážeme si ako viac posilniť žiacke sebahodnotenie, či spoločnú reflexiu žiakov nad učením a vlastných progresom.…
Viac o kurze

Minimum pre asistentov II.

webinar minimum pre asistentov II
Pokračovanie špeciálnopedagogického minima pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky je zamerané na ďalšie ťažkostí vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania a pod. Čo…
Viac o kurze

Artefiletika a inkluzívna trieda

webinar artefiletika a inkluzivna trieda
Webinár je ochutnávkou dlhodobého akreditovaného kurzu artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby reflexie a akceptácie. Chvíľami to vyzerá ako bežná výtvarná výchova, ktorá však vie aktívne pracovať s postojmi…
Viac o kurze

Metóda dobrého štartu

webinar metoda dobreho startu
Centrum inkluzívneho vzdelávania v spolupráci s pražským Dys centrom organizuje vzdelávací program Metóda dobrého štartu, ktorý sleduje rozvoj psychomotoriky vo všetkých aspektoch v súčinnosti so sférou emočnou, motivačnou a sociálnou.…
Viac o kurze

Ranné kruhy vo vyučovaní

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi?…
Viac o kurze

Minimum pre asistentov I.

webinar minimum pre ped asistentov I
Poznaj svojich žiakov. Špeciálnopedagogické minimum pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Čo by ste mali o týchto poruchách vedieť, ako pracovať s informáciami v správe a ako…
Viac o kurze

Školský špeciálny pedagóg – začíname

webinar skolsky specialny pedagog 6
Webinár je určený pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, ale aj pre tých, ktorí chcú načerpať novú inšpiráciu. Účastníci získajú prehľad o jednotlivých činnostiach, ktoré má školský špeciálny pedagóg v škole…
Viac o kurze

Práca s rozmanitosťou v triede

Webinar Praca s rozmanitostou Centrum inkluzivneho vzdelavania
Budeme sa venovať 4 základnym otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany. 1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej…
Viac o kurze
Menu