Inklucentrum ponúka okrem inovačného vzdelávania (dlhodobé aj krátkodobé akreditované kurzy – webináre) aj celý rad ďalších služieb:

PORADENSTVO (AJ BEZPLATNÉ)

Inklucentrum Vám ponúka PRVÚ POMOC v podobe pro bono poradenstva v oblasti pracovno-právnej a legislatívnej (v súčinnosti so Slovenskou komorou učiteľov) a metodicko-výskumnej na podporu kvalitného inkluzívneho vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Táto forma je poskytovaná výlučne emailom pre fyzické osoby/jednotlivcov. Ste inštitúcia, škola, školské zariadenie či iný právny subjekt? Využite možnosť na mieru šitého poradenstva a konzultácie s našim tímom odborníkov. Viac na stránke poradenstvo.

SLUŽBY PRE PORADENSKÉ ZARIADENIA

Na mieru šité vzdelávanie pre kolektívy a pracoviská, konzultačné a poradenské služby. Vyberte si vzdelávanie na mieru, napríklad: Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenie, nastavenie IVP alebo poradenských správ, koordinácia školských podporných tímov vo vašom regióne alebo nás kontaktujte a pripravíme Vám vzdelávanie podľa Vašich potrieb.

SLUŽBY PRE SAMOSPRÁVY

Poskytuje asistenciu samosprávam, obciam a krajom pri zavádzaní a implementácii inkluzívneho vzdelávania do škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Viac informácií: Podpora pre samosprávy

ADVOKAČNÉ SLUŽBY

Ponúkame prípravu podkladov regionálnych, národných i medzinárodných vzdelávacích politík.
Prečítajte si aj úspechy z našej advokačnej práce:  zmena kritérií prijímačiek na strednej škole, tvorba článkov na mieru a FAQ, tvorba odborných článkov, metodík a bulletinov.
Viac o tejto ponuke: advokačné aktivity.