Naše Centrum Vám ponúka prvú pomoc v podobe pracovno-právneho (aj v súčinnosti so Slovenskou komorou učiteľov), legislatívneho i metodického poradenstva v oblasti podpory kvalitného inkluzívneho vzdelávania a to jednak vzdelávaním pre jednotlivcov, tímy a školy, jednak pre samosprávy, ale aj individuálne: výmenou informácii, nasmerovaniu k poradenskému zariadeniu alebo potrebnej inštitúcii, hľadaním riešenia individuálnych prípadov v školskom prostredí, odpovedaním na otázky a podnety, zverejňovaním najčastejších odpovedí (FAQ) v príslušnej sekcii (pripravuje sa celý metodický portál), asistencia a podávanie podnetov na Štátnu školskú inšpekciu či Ministerstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania a pod.

V Centre neposkytujeme zatiaľ diagnostiku, terapiu ani komplexné osobné/telefonické konzultácie (alebo skôr veľmi výnimočne) k rozličným prípadom a situáciám v školskom prostredí. V tomto je dôležité aktívne spolupracovať so svojím poradenským zariadením v okrese.

Neváhajte sa na nás elektronicky kedykoľvek obrátiť, odpovedám zaručene najneskôr do 48 hodín:

[email protected]

Ak máme bezplatne poskytovať poradenstvo tým, čo to naliehavo potrebujú, pomôže nám k tomu:

Prispejte prostredníctvom projektu Darujme.sk v kampani Podporte školy v ich zmene

Podporte nás aj Vašimi 2%

Pripravili sme pre Vás podrobný postup Ako darovať Vaše 2%.

Menu