Inklucentrum Vám ponúka PRVÚ POMOC v podobe poradenstva v oblasti pracovno-právnej a legislatívnej (v súčinnosti so Slovenskou komorou učiteľov) a metodicko-výskumnej na podporu kvalitného inkluzívneho vzdelávania v školách. Ponúkame vzdelávanie pre jednotlivcov, tímy a školy, pre samosprávy, ale aj individuálne: výmenou informácií, nasmerovaniu k poradenskému zariadeniu alebo potrebnej inštitúcii, hľadaním riešenia individuálnych prípadov v školskom prostredí, odpovedaním na otázky a podnety, zverejňovaním najčastejších odpovedí (FAQ) v príslušnej sekcii (pripravuje sa celý metodický portál), asistencia a podávanie podnetov na Štátnu školskú inšpekciu či Ministerstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania a pod.


Veľmi odporúčame, aby ste svoje podnety na Inklucentrum posielali v kópii aj ministerstvu školstva: [email protected] či Štátnej školskej inšpekcii: [email protected] pre účely informovania a možných systémových zmien. Práve tieto zložky majú zásadnú a hlavnú zodpovednosť za legislatívne smerovanie a kontrolu v tejto oblasti. Inklucentrum Vám následne rado odpovie a dá do kópie aj vami zadané inštitúcie, aby mohli tieto orgány štátnej správy doplniť alebo opraviť našu odpoveď. 


Momentálne neposkytujeme diagnostiku, terapiu ani komplexné osobné/telefonické konzultácie (alebo skôr veľmi výnimočne) k rozličným prípadom a situáciám v školskom prostredí. V tomto je dôležité aktívne spolupracovať so svojím poradenským zariadením v okrese.

Neváhajte sa na nás elektronicky kedykoľvek obrátiť, odpovedám zaručene najneskôr do 48 hodín: [email protected]
Pred kontaktovaním Vám odporúčame prečítať si články nižšie.

Pomôžte nám naďalej poskytovať PRVÚ POMOC v oblasti poradenstva bezplatne:

Prispejte prostredníctvom projektu Darujme.sk v kampani Podporte školy v ich zmene. Podoporiť nás môžete aj Vašimi 2%. 

Podrobný návod darovania: Ako darovať Vaše 2%.

 

PORADENSTVO

Menu