Ako je to s novou vyhláškou 24/2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie?

Nová vyhláška je úplne novým právnym predpisom svojho druhu k tejto téme a celý text je nový. Treba ale zdôrazniť, že účinnosť vyhlášky sa vzťahuje až k  1.1.2023, čiže nie je záväzný pre poradenský systém v tomto kalendárnom roku.

 

Čítajte aj