Projekt Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania

logo partner europska unia
Projekt ‘Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania’ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Projekt pomôžme asistentom a školským podporným tímom.

logo partner nadacia spp
Projekt podporila Nadácia SPP.

Projekt Pomáhame v inklúzii v školách.

logo partner nadacia pontis
Podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Partneri projektu “Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu”

logo partner active citizen
Projekt ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vznik Inklucentra podporila Nadácia pre deti Slovenska 

logo partner nds ples v opere
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba?, vďaka finančnej podpore Plesu v Opere a Orange Slovensko.

Projekt Making a difference for Roma children – INSCHOOL

logo partner inschool projekt rada europy
Sme zapojení v projekte Inschool – spoločný projekt Európskej Únie a Rady Európy.

Sme partnermi v Stratégii sociálnej inklúzie BSK a členmi Komisie školstva Rady partnerstva BSK

logo partner
Bratislavský samosprávny kraj. Stratégia sociálnej inklúzie BSK do roku 2030, Komisia Rady partnerstva

Partner v projekte “Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu”

logo partner pedverket grunnlaget
Pedverket Kompetanse. Nórsky partner v projekte Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

logo partner sps
Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Ďakujeme za prenájom priestorov.

Sme partnermi projekte PORT: “Institut trauma respektujícího přístupu”

Logo partner cosiv
Česká odborní společnost pro inkluzívní vzdělávaní.

Partner v projekte „Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania “- InkluNET

logo inclution
Inclution – inclusive solutions. Berlínsky partner v Erasmus+ projekte „Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania “

Inklukoalícia je neformálne združenie organizácií pôsobiacich v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

logo inklukoalicia 1
Inklukoalícia.

Firemný partner

logo partner
SuperFaktúra. Profesionálne faktúry pre úspešné spoločnosti.

INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB

logo
We are truly grateful for the financial help THE INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF BRATISLAVA.

Nadácia Pontis

logo partner pontis a srdce pre
Ďakujeme Nadácii Pontis v programe Srdce pre deti, že opakovane podporilo Inklucentrum v jeho rozvoji.

Partner vo vzdelávaní

Logo partner Edu spec
Súkromné špeciálno-pedagogické vzdelávacie centrum