Vybrali sme najčastejšie otázky z emailov a telefonátov.

Na výkon práce pedagogického asistenta (PA) je potrebná maturita a doplňujúce pedagogické štúdium (známe aj pod názvom kvalifikačné vzdelávanie alebo pedagogické minimum). PA môžete vykonávať aj bez kvalifikačného vzdelania, musíte si ho však doplniť do 4 rokov od začiatku výkonu práce. Kvalifikačné vzdelávanie momentálne ponúka napríklad MPC.

Od roku 2022 by sme chceli v Inklucentre realizovať kvalifikačné vzdelávanie.

Áno, môžete. Účasť na vzdelávaní nepodmieňujeme. Pri každom vzdelávaní si môžete prečítať, komu kurz odporúčame. Je na vás či uznáte, že kurz využijete aj keď nespadáte do žiadnej odporúčanej kategórie.

Písomná žiadosť podaná zamestnávateľovi nie je potrebná. Zákon č. 138/2019 vyžaduje, aby bolo vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rozvoja. Plán profesijného rozvoja má škola povinnosť vypracovať a má aj vás do neho zapojiť. Nie je potrebné v tomto pláne konkretizovať názvy vzdelávaní, ale skôr oblasti a ciele. Na vzdelávanie vás samozrejme uvoľňuje zamestnávateľ z práce po spoločnej dohode.

Ak bolo vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rozvoja, po predložení Certifikátu Vám zamestnávateľ má povinnosť uznať príplatok od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci, kedy Certifikát zamestnávateľovi doručíte. Ak chcete mať istotu, doručíte to písomne aj s prípadnou žiadosťou o vyplácanie príplatku alebo mailom.
Pozor, ak vykonávate svoju profesiu kratšie ako 2 roky, podľa § 64 ods. 2 a) si môžete uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti. Vzdelávať sa samozrejme môžete. Po uplynutí dvoch rokov, požiadajte svojho zamestnávateľa o príplatok za vzdelávania, ktoré ste dovtedy absolvovali.

Áno, môžete. Kurzy vám vám ponúknu autentický vhľad do profesie, ktorú študujete.

Áno, ak nám zmenu termínu oznámite v dostatočnom predstihu – minimálne pracovné 3 dni pred začiatkom vzdelávania. Prvú zmenu termínu vám urobíme bez poplatku. Pri druhej a ďalších zmenách si účtujeme administratívny poplatok, ktorý tvorí 10% z ceny vzdelávania. Viac vo Všeobecných obchodným podmienkach časť 5. Informácia k stornovaniu objednávky školenia.

Áno, v prípade ak sa pripojíte na vzdelávanie, počas ktorého vám vypadne internetové spojenie, čo najskôr nás o tom informujte (emailom na [email protected] alebo telefonicky na 0949 004 911), ponúkneme vám jeden náhradný termín vzdelávania.

Nie. O potvrdenie o účasti pre zamestnávateľa je potrebné požiadať emailom na [email protected]

Certifikát, resp. Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania vydávame účastníkom dlhodobých akreditovaných vzdelávaní automaticky na základe poskytnutých údajov. Údaje si vyžiadame po ukončení vzdelávania. Aj účastníci, ktorí absolvovali 5 a viac webinárov si môžu požiadať o vydanie Certifikátu Inklucentrum. Viac na: https://inklucentrum.sk/akreditovane-webinare-inkluzivne-vzdelavanie/

Nie. Záznamy zo vzdelávaní nerobíme. Väčšina vzdelávaní je vedených interaktívnou formou, vyhotovením záznamu by nebolo možné zabezpečiť ochranu osobných údajov v plnej miere.

Všetky vzdelávania, ktoré organizuje Inklucentrum sú akreditované. Pre získanie Certifikátu (Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania) je potrebné absolvovať naše vzdelávania v danom počte hodín a pri splnení dištantných úloh.

V niektorých prípadoch môžeme ponúkať vzdelávania v spolupráci s inými inštitúciami, v takom prípade sú podmienky udelenia/nedelenia Certifikátu uvedené pri príslušnom vzdelávaní.

Pri dlhodobých akreditovaných vzdelávaniach dostanete dištančnú úlohu priamo na vzdelávaní od vašich školiteľov, školiteliek. Vaši školitelia Vám bližšie povedia aj o forme a rozsahu úlohy. Pri webinároch sú všetky dištančné úlohy zverejnené v dokumente Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf dokument na stiahnutie). Úlohy nám zasielate v jednom súbore word alebo pdf. Šablónu nemáme, nechávame priestor Vašej kreativite 🙂

Áno, pokiaľ ste kurz neuhradil/neuhradila môžete nás emailom požiadať o zmenu fakturačných údajov. Využite email: [email protected] Odporúčame však dopredu si zistiť či Vám vzdelávanie zamestnávateľ preplatí a následne vyplniť faktúračné údaje zamestnávateľa.

Pri objednávaní vzdelávania vám náš objednávkový systém automaticky vystaví zálohovú faktúru. Ak nám napíšte na [email protected] vieme vám vystaviť ostrú faktúru, ktorú následne uhradíte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte nás kontaktovať: [email protected]

Menu