Doteraz bolo možné za inovačné vzdelávanie iba 9 % a zvyšok do 12 % sa muselo získať cez iný typ vzdelávania, zmenilo sa v tom niečo?

Áno, podľa novely zákona 138/2019 sa v § 14e ods. 2 zákona 553/2003 už vypúšťa toto obmedzenie od 1.1.2022. Čiže je možné už celých 12%, čo je najvyšší možný príplatok za profesijný rozvoj, získať len za inovačné vzdelávanie.

 

Čítajte aj