Je pravda, že k prijímacím pohovorom na SŠ musia deviataci so ŠVVP pripájať správu z poradenského vyšetrenia?

Bohužiaľ, školský zákon v § 63 ods. 6 určuje, že k prihláške na SŠ má žiak so ŠVVP pripojiť aj správy z diagnostického vyšetrenia, dokonca nie staršie ako 2 roky. Nakoľko školský zákon bol od začiatku pripravený veľmi chaoticky a nesystémovo, tak sme si túto vec nevšimli.

V dobe debyrokratizácie a inklúzie nás takýto postup vracia 10 rokov dozadu.. Jednak že už dlhodobo poradenské správy nemajú časové obmedzenie a jediný pozostatok obmedzení ostala vo vyhláške o SŠ, ktorá sa bude meniť. Poradenskú správu, vyšetrenia a zistenia nemožno taxatívne a celoplošne zúžiť na dvojročnú platnosť. To je v rozpore s akýmkoľvek vedeckým poznaním posledného storočia!

Inklucentrum sa určite zasadí, aby táto zmena bola čím skôr odstránená. Pripájania správ k prihláške takisto nemá oporu v inkluzívnom koncepte a antidiskriminácii. Rodič taktiež poskytuje veľmi citlivé informácie aj školám, v ktorých jeho dieťa nebude študovať, správy obsahujú neraz aj anamnézu a iné informácie. Ide opäť o opatrenie, ktoré nebolo odborne prediskutované ani s poradenskými zariadeniami ani s ďalšími odborníkmi v problematike. Odporúčame školám, aby tieto správy aj v súlade so znením odseku neposielali za školu, ale prenechali túto zodpovednosť rodičovi. Poviem úprimne, že ja by som to ako rodič odmietol pripojiť k prihláške a neexistuje predpis, ktorý by k tomu rodiča prinútil. 

 

Čítajte aj