Vzdelávanie

Inkluzivne vzdelavanie a jeho rozmanite chapanie 3.cast

Inkluzívne vzdelávanie a jeho rozmanité chápanie (3)

Vzdelávanie

Predchadzajúci zo série článkov o rozmanitom chápaní inkluzívneho vzdelávania s podtitulom Časť 2. Tri chápania inkluzívneho vzdelávania bol venovaný predstaveniu integračného, ľudsko-právnemu a humanistickému aspektu. V tretej časti hlbšie rozoberiem humanistické chápanie a prestavím pyramídu inkluzívneho vzdelávania.

Celý článok
Menu