Zmluvy pre pedagogických asistentov len na dobu určitú? Ako to teda je?

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovného problému:


“Riaditeľka školy nám ako pedagogickým asistentom predlžuje pracovnú zmluvu opakovane na dobu určitú s dovetkom, že nemáme právo na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, lebo práca asistentov závisí od potrieb školy na daný školský rok. Zároveň spomenula niečo ohľadom toho, že ak by nám dala na neurčito, musela by nám dať po skončení europrojektu odstupné.”

Naša odpoveď

Podľa § 48 ods.2 Zákonníka práce je možné pracovný pomer uzatvoriť na dobu určitú max. na dva roky. Školstvo v tomto nemá žiadne výnimky, ani európske projekty ani pozícia pedagogického asistenta. Ak Vám niekto povie niečo iné, tak musí citovať konkrétny zákon. Zákonník práce v tomto nepozná výnimky (aj keď predsa nejaké sa nájdu – napr. zamestnávanie počas materskej dovolenky:). Opatrne upozornite zamestnávateľa, aby urobil obratom nápravu a spätne Vám zmluvu opravil.


Najneskôr po dvoch rokoch musí nasledovať pracovný pomer na neurčito. Ak by sa neskôr skončil europrojekt a riaditeľ by už nemal financie na danú pozíciu, tak môže zamestnanca prepustiť z dôvodu nadbytočnosti a dať odstupné. Takéto konanie však nie je morálne správne a poukazuje na neznalosť významu práce pedagogického asistenta.


Sú školy, ktoré pedagogických asistentov platia aj z vlastného rozpočtu a ročne takto prichádzajú o tisíce eur, pretože vedia, že je to pre dieťa/triedu/učiteľa nesmierna podpora. Zabezpečujú tým ústavný princíp – rovný prístup každého dieťaťa k vzdelaniu. Nehovoriac o tom, že integrované deti prinášajú do rozpočtu školy ročne desaťtisíce eur navýšených normatívov. A aj z tých je možné platiť prácu pedagogického asistenta. Vyhováranie sa na odstupné nie je na mieste.


Ešte dôležitejšou informáciou je fakt, že európske projekty majú udržateľnosť, ako jednu z kľúčových podmienok. Ak by riaditelia škôl dali všetkým projektovým zamestnancom výpoveď, čelila by Slovenská republika riziku vysokých pokút vrátane vrátenia finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva ako sprostredkovateľský orgán si uvedomuje túto vec a po skončení jedného projektu bude hľadať nové finančné prostriedky (zo štátneho rozpočtu alebo z ďalších projektov) na to, aby udržalo pracovné miesta.

Riaditelia sa teda nemusia obávať, že by boli vystavení riziku dávať výpovede zamestnancom z projektov. Jednou z úloh projektu je nájsť systémové riešenie. Práca pedagogického asistenta je v najlepšom záujme dieťaťa, rodín, učiteľov a ich činnosť musí byť prioritou pre štát i školu pri napĺňaní školského vzdelávacieho programu a inkluzívnych princípov výchovy a vzdelávania.

Obchádzanie tohto predpisu cez kolektívnu zmluvu podľa § 48 ods. 4d) Zákonníka práce, ako sa to niekde deje, nie je v poriadku. Úlohou kolektívnej zmluvy a kolektívneho vyjednávania na pracovisku je podľa § 231 Zákonníka práce vyjednávať výhodnejšie podmienky nie nevýhodnejšie. Ak odborová organizácia vyjednáva pre časť zamestnancov menej výhodné podmienky a ani to s nimi neprerokuje, je to nielen neetické ale je to obchádzanie zámeru zákonodarcu.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!
Menu