Má mať školský špeciálny pedagóg psychológ alebo asistent prístup do edupage, k známkam a poznámkam žiakov?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli snimi zdieľané a mali aj sami mať možnosť zdieľať informácie.

To znamená, že členovia školského podporného tímu by mali vidieť všetky známky, poznámky a triedne knihy vrátane dochádzky ku všetkým žiakom školy. Potrebujú včas identifikovať a zachytiť ťažkosti a riziká alebo progres. Zároveň by mali mať možnosť aktívne vstupovať hodnotením alebo poznámkami k práci žiakov. Ak ide o pedagogických asistentov tak tí podobne, ale v triedach, v ktorých pomáhajú. Je samozrejme veľmi dôležité, aby podporný tím alebo asistenti nezasahovali neodborne do práce učiteľov, ale boli s nimi v súlade a postupovali s ich vedomím. 

Čítajte aj

Menu