Koľko hodín do týždňa má pracovať pedagogický asistent?

V praxi sa stále nechápe, že pracovná doba nie je to isté ako priama činnosť s deťmi. A tak sa stále po Slovensku stáva, že niektorí riaditelia nechávajú asistentov pokojne pracovať s deťmi aj 30 – 35 hodín.  Napríklad asistujú doobeda v triede a potom do 15:00 sú ešte v školskom klube, aby si vyplnili pracovnú dobu 7,5 hod.

Tento postup je hrubým porušením zákonníka práce. Akákoľvek priama výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi, ktorou sa vykonáva školský vzdelávací program nad rámec týždenného úväzku asistenta (zväčša 23 hodín) je nadčas.

Viac v článku:  Nadčasy pedagogických asistentov a odborných zamestnancov školy: Nadčasy pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov školy

Príprava článku vďaka podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Čítajte aj