Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Práca s rozmanitosťou v triede
Webinar Praca s rozmanitostou Centrum inkluzivneho vzdelavania

Práca s rozmanitosťou v triede

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych.
2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť.
3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii.
4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia 1. stupňa
  • vedenie škôl
  • členovia školského podporného tímu

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • Uvedomenie si, v čom všetkom môže rozmanitosť byť.
  • Zamyslenie nad priestorom, jazykom a obsahom vyučovania, ktorým občas komunikujeme úplne iné veci ako by sme si priali.
  • Zoznámenie sa so slovami a obratmi, ktoré blokujú učenie.
  • Inšpirácie, z ktorých si budete môcť vybrať tú vhodnú pre vašu triedu / školu.

NÁSLEDNÉ KURZY:

„Komunitní kruhy“ , „Úvod do nenásilnej komunikácie“

ŠKOLITEĽKA: Janka Randa

Janka Radna lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Janka Randa sa viac než 10 rokov venuje lektorovaniu a facilitácii. Vzdeláva pedagógov a školské tímy. Niekoľkoročná spolupráca s Berlínskou organizáciou Kinderwelten, ktorá sa venuje práci s rozmanitosťou v triede, bola pre Janu veľmi podnetná. V súčasnosti pôsobí ako expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Utorok: 10. 11. 2020 od 14:00 – 16:00

Registrácia končí v nedeľu 8. 11. 2020.

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu Microsoft TEAMS alebo ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Je nám ľúto, lístky sa rýchlo minuli. Nepremeškajte žiaden termín a prihláste sa do nášho Newslettra.

Dátum

10 nov 2020
Registrácia ukončená!

Čas

14:00 - 16:00

Cena

18.00€

Labels

Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 908 337 296
Email
[email protected]
Website
https://inklucentrum.sk
Menu