Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Práca s rozmanitosťou v triede
Webinar Praca s rozmanitostou Centrum inkluzivneho vzdelavania

Práca s rozmanitosťou v triede

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych.
2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť.
3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii.
4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia 1. stupňa
  • vedenie škôl
  • členovia školského podporného tímu

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • Uvedomenie si, v čom všetkom môže rozmanitosť byť.
  • Zamyslenie nad priestorom, jazykom a obsahom vyučovania, ktorým občas komunikujeme úplne iné veci ako by sme si priali.
  • Zoznámenie sa so slovami a obratmi, ktoré blokujú učenie.
  • Inšpirácie, z ktorých si budete môcť vybrať tú vhodnú pre vašu triedu / školu.

NÁSLEDNÉ KURZY:

„Komunitní kruhy“ , „Úvod do nenásilnej komunikácie“

ŠKOLITEĽKA: Janka Randa

Janka Radna lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Janka Randa sa viac než 10 rokov venuje lektorovaniu a facilitácii. Vzdeláva pedagógov a školské tímy. Niekoľkoročná spolupráca s Berlínskou organizáciou Kinderwelten, ktorá sa venuje práci s rozmanitosťou v triede, bola pre Janu veľmi podnetná. V súčasnosti pôsobí ako expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

27. 1. 2021 (Registrácia končí 25. januára)
30. 3. 2021 (Registrácia končí 26. februára)
27. 4. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom)
18. 5. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom)

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu alebo ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

NÁZORY ABSOLVENTOV WEBINÁRU:

„Obsah v plnej miere naplnil moje očakávania a aj niečo navyše, podnietil ma a inšpiroval k novému ponímaniu každého žiaka v triede.“

„Otvorilo mi to nové dvere k objavovaniu, poznávaniu a pochopeniu svojich žiakov.

The event is finished.

Dátum

27 jan 2021
Registrácia ukončená!

Čas

14:00 - 17:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu