webinar praca s rozmanitostou

Práca s rozmanitosťou v triede

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho blízkych.
2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť.
3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii.
4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia 1. stupňa
  • vedenie škôl
  • členovia školského podporného tímu

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • Uvedomenie si, v čom všetkom môže rozmanitosť byť.
  • Zamyslenie nad priestorom, jazykom a obsahom vyučovania, ktorým občas komunikujeme úplne iné veci ako by sme si priali.
  • Zoznámenie sa so slovami a obratmi, ktoré blokujú učenie.
  • Inšpirácie, z ktorých si budete môcť vybrať tú vhodnú pre vašu triedu / školu.

NÁSLEDNÉ ODPORÚČANÉ KURZY:

Poradné kruhy v škole, Nenásilná komunikácia

LEKTORKA VZDELÁVANIA

Janka Randa

Janka Radna lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Janka Randa sa viac než 10 rokov venuje lektorovaniu a facilitácii. Vzdeláva pedagógov a školské tímy. Niekoľkoročná spolupráca s Berlínskou organizáciou Kinderwelten, ktorá sa venuje práci s rozmanitosťou v triede, bola pre Janu veľmi podnetná. V súčasnosti pôsobí ako expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

TERMÍN

08. 12. 2022
24. 04. 2023


Registrácia končí deň pred webinárom

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu alebo ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

výborne pripravená lektorka, podnetné materiály, dobré prepájanie teórie so vzájomným zdieľaním; na začiatku dohoda: oslovovanie krstným menom a vykanie – veľmi vhodné, prijateľnejšie ako oslovovanie sa priezviskom;
pozor na časté využívanie materiálov v angličtine bez prekladu/titulkov = niektorých účastníkov to môže zneistiť
S p. lektorkou som bola spokojná, snažila sa nám ukázať, popísať ako máme rozmýšľať pri rôznorodosti žiakov, avšak chýbali mi tam možno konkrétne aktivity pri práci s rôznorodosťou žiakov. 
S lektorkou ako aj obsahom vzdelania som bola spokojná. Lektorka bola milá, obsah bol vysvetlený úplne zrozumiteľne, jasne, stručne a vecne. 
Lektorka mala príjemné vystupovanie, dala možnosť pracovať v skupinách, vymieňať si skúsenosti. Vzdelávanie splnilo moje očakávanie, prinieslo utriedenie poznatkov a nový pohľad na inakosť, ako s ňou pracovať.

Dátum

24 apr 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]