05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia I.

Nový novembrový termín dlhodobého vzdelávania Nenásilná komunikácia I. Kurz prebehne počas dvoch dvoj-dňoviek. Vzdelávanie prebehne Online.

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I..

Zažite nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaniu väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho potřeby majú priestor.

Prístup nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Čo vám kurz prinesie:

 • spoznáte základné princípy nenásilnej komunikácie: kontakt so sebou, empatické počúvanie druhých a jasné sebavyjadrenie potrieb,
 • rozviniete schopnosť pochopiť, resp. vypočuť potreby druhého – rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez straty vlastních hraníc,
 • naučíte sa vyjadrovať vlastné potreby a konkrétne prosby s cieľom získať zručnosti v riešeniu konfliktov u účastníkov vzdelávania – rozvoj presného sebavyjadrovania a zručnosti „stáť si za svojim“ bez násilia,
 • naučíte sa prehodnotiť konfliktné situácie pomocou princípov Nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Komu je kurz určený?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl,
 • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie

Kurz je rozložený do dvoch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne v termínoch:

 1. časť – 03. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 2. časť – 04. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 3. časť – 17. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 4. časť – 18. 12. 2021 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)

Maximálny počet účastníkov: 12

Február 2022:

 1. časť: 10. 02. 2022 (17:00-20:00 hod.)
 2. časť: 11. 02. 2022 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
 3. časť: 24. 02. 2022 (17:00-20:00 hod.)
 4. časť: 25. 02. 2022 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)

Maximálny počet účastníkov: 12

Program kurzu:

Kurz Nenásilnej komunikácie tvorí základný filozifický rámec pre uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania na školách postavené na princípoch humanistickej psychológie. Kurz ponúka základnú orientáciu v problematike a prvé získanie prvých zručností, spoznaní základných rámcov, porozumeniu princípov a oboznámeniu s dôležitým a špecifickým „slovníkom“ v medziľudskej komunikácii.

 1. Cieľ a zásady Nenásilnej komunikácie a naše hranice zodpovednosti
 • rozdiely vo vnímaní diania a konfliktov, schopnosť vnímať bez hodnotenia,
 • čo viem a čo neviem ovplyvniť, kam sústredím svoju energiu, sila môjho zámeru,
 • schopnosť spojiť sa s našimi pocitmi a potrebami, zodpovednosť za uspokojovanie svojich potrieb

2. Premena energie hnevu v prospech života pomocou krokov Nenásilnej komunikácie

 • čisté pozorovanie,
 • práca s pracovným hárkom a konkrétnym konfliktom z každodenného života,

3. Sila Empatie a Odpustenie:

 • čo je a čo nie je empatia podľa zásad NK,
 • sila počúvania a rôzne formy počúvaniaa
 • cvičenia empatie, spojenie sa s druhýma

4. Čistá prosba

 • vyjadrenie svojej zraniteľnosti, schopnosť prosiť namiesto žiadať,
 • schopnosť vnímať pozadie odpovedi „NIE“ a schopnosť sa s tým spojiť.

5. Riešenie konfliktov v škole a na pracovisku

 • cvičenia zamerané na riešenie konfliktov v každodennom živote,

6. Formy vyjadrenia vďaky

 • pochvala, alebo vyjadrenie vďaky, vyjadrenie vďaky podľa zásad Nenásilnej komunikácie.

Celý program prebieha interaktívnou formou, praktickými cvičeniami, spoločnou prácou v skupine, v malých skupinách, či individuálnou prácou (20% teória a 80% praxe).

Dištančná úloha a podmienky získania Osvedčenia:
Vypracovanie písomnej úlohy: Denníkový záznam – rozbor situácie. Reflektovanie videa Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, ktoré prebehne počas 2. stretnutia. V závere kurzu prebehne cvičenie, na ktorom je potrebná aktívna účasť.
Maximálna absencia pre získanie osvedčenia sú 2 hodiny. Kurz je možné absolvovať aj bez získania Osvedčenia.

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry.

ŠKOLITEĽ:

Mgr. Adam Čajka

Adam Cajka Lektor Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je lektorom nenásilnej komunikácie (NVC Nonviolent Communication), facilitátor, mediátor a predseda platformy pre rozvoj nenásilnej komunikácie v Českej republike NVC Brno. So školami pracuje cez 10 rokov – začal v oblasti komunikácie, práca s „nenávistnými“ postojmi žiakov alebo výučby o kontroverzných témach, ktoré hýbu svetom a sú na nich diametrálne odlišné názory.

Postupne sa jeho práca presunula viac do riešenia konfliktov a podpory nastavovanie systému spravodlivosti, ktoré sú skôr restoratívne (obnovujúce) a znižujú krivdy a traumy. V práci a dialógu so vzdelávacím sektorom vidí hlboký zmysel pre budúcnosť spoločnosti, okrem toho sa venuje mediácii sporov, strategickým plánovaniam a podpore podnikania, ktoré myslia na ľudí a planétu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, rozvoj a životné prostredie.

Jeho supervízorom vo výcviku u Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org/) je Frank Gaschler. Absolvoval výcvik v mediácii založenej na NVC (hwww.mediateyourlife.com/) u jej zakladateľa Ika Lasatera.

Rozsah vzdelávacieho programu:

25 hodín. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Cena vzdelávania: 243 (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 190€

možnosť zaplatiť v dvoch splátkach

Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Nenásilná komunikácia I. akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Je nám ľúto, lístky sa rýchlo minuli. Máme vás informovať, ak sa uvolní miesto, alebo vypíše nový termín? Áno informujte ma!

Dátum

10 feb 2022

Čas

4-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
9:00 - 14:30

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu