kurz poradne kruhy webinar inklucentrum

Poradné kruhy v škole

V kruhu môžete so svojimi žiakmi zdieľať príbehy a životné skúsenosti, skúmať témy dôležité pre ich intelektuálny aj socioemocionálny rozvoj, riešiť problémy, nastavovať triedne aj školské normy. A samozrejme spoločne sa hrať, smiať sa a tvoriť….

Na webinári budeme mať možnosť zoznámiť sa s praxou poradných kruhov, prácou so skupinou postavenou na jednoduchých princípoch. Vyskúšate si rôzne podoby kruhu v online priestore a budete sa môcť inšpirovať skúsenosťami zo školy, kde sú kruhy nie len nástrojom k podpore komunitného rázu škole a skúmania konfliktov, ale aj bežnou súčasťou vyučovacích hodín.

Pozrite si video Council – poradní kruhy ve školách (v angličtite s českými titulkami, 8 minut). 

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí asistenti
  • učitelia, učiteľky
  • odborní zamestnanci

ŠKOLITEĽKY:


Hana Růžičková

Od roku 2015 sprievodkyňa SCIO školy v Prahe 11. Triedna učiteľka 5. triedy, špecializuje sa na výtvarnú a dramatickú výchovu a na škole pôsobí ako dramaterapeutická podpora. Spoločne s kolegyňou vedie školských mediátorov z radov samotných žiakov, kde systematicky vzdelávaju a podporujú, vrátane podpory vo vedení poradných kruhov s vrtevníkmi.

Viac o Hanke:
http://www.adcr.cz/hana-r367382i269kovaacute.html
https://praha11.scioskola.cz/kontakty-a-nas-tym/

Eva Dittingerová
Lektorka a facilitátorka, učiteľka dramatickej výchovy. Pracovala ako pedagogička voľného času a ako pedagogička v Múzeu rómskej kultúry. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov. Poradné kruhy spoznáva a facilituje od r. 2014, v prostredí formálneho i neformálneho vzdelávania.

Viac o Evke: www.evadittingerova.cz

Termíny:


18. 01. 2022, 15:30 – 18:30
04. 04. 2022, 15:30 – 18:30
(Registrácia končí deň pred webinárom)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Dátum

18 jan 2022
Registrácia ukončená!

Čas

15:30 - 18:30

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]