Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Artepsychoterapeutka, liečebná pedagogička, lektorka a členka správnej rady Inklucentra.

Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD.,

Umenie nie je náročné, ak ho má človek rád. Nikoho nemôžete donútiť, aby tvoril. Tvoriť sa dá iba s láskou a záujmom.

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave.

Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov.

V Inklucentre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: