04 facilitativne reflektivne ucenie 1

Facilitatívne a reflektívne učenie

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Už čoskoro opäť v ponuke. Svoj záujem vyjadríte prostredníctvom formulára predprihlásenia:

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí majú možnosť počas programu pracovať s triedou/skupinou detí alebo žiakov od 1. ročníka ZŠ až po koniec SŠ.

OBSAH

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov.

Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi:

  • ranné kruhy na začiatku vyučovania,
  • reflexia vo vyučovacích hodinách,
  • skupinová práca,
  • sebahodnotenie žiakov,
  • práca s nedostatkami a zdrojmi,
  • mediácia konfliktov,
  • večerná reflexia na mimoškolských sústredeniach
  • a ďalšie zaujímavé techniky a kompetencie.

Vzdelávanie ponúka aj neuropsychologický pohľad na reflexiu pri stimulovaní vyšších centier mozgu, ale aj základné techniky a kroky zavádzania reflektívneho inkluzívneho prístupu do školského prostredia, priame ukážky a zážitkové kruhy s účastníkmi, ale aj v triedach na vybraných školách.

Kurz je zložený zo troch 2-dňových častí, ktoré absolvujete v priebehu 3 mesiacov s mentoringom počas skúšania a zavádzania reflektívnych prvkov do svojej práce.

TERMÍNY

Momentálne neotvárame.

LEKTORI VZDELÁVANIA

Eva Kúdelová

Eva kudelova lektorka Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Vyštudovala učiteľstvo matematiky a etickej výchovy v Trnave, sedem rokov pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Bratislave. Absolvovala program IRPU a päť rokov sa intenzívne venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravy a realizácie sústredení a medzigeneračného učenia. Od roku 2017 vyučuje Hejného metódou na druhom stupni ZŠ. Špecializuje sa najmä na dlhodobú prácu s triednym kolektívom.

Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Dávid Králik

David kralik lektor Inklucentrum

Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky a tiež spoluautor druhej. Momentálne pracuje v SZŠ Felix ako učiteľ a tiež v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Práve v LEAF-e sa prvýkrát stretol s mentoringom a väčšinu mentorských zručností, ktorými dnes disponuje, získal vďaka možnosti pracovať v tejto organizácii.

Spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, STRATPOL, Živica…)

V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je. Viac o Dávidovi: davidkralik.sk

CENA

Aktuálna zľavnená cena: 200 € možnosť platiť v dvoch splátkach. Pri druhej platbe použite rovnaký variabilný symbol.

Pôvodná cena vzdelávania (bez dotácie): 383 eur.

NÁZORY ÚČASTNÍKOV

AKREDITÁCIA A KOMPLETNÝ PROGRAM INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

Dátum

14 okt 2022
Registrácia ukončená!

Čas

6 dní
9:00 - 15:00

Cena

200.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]