Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Facilitatívne a reflektívne učenie
04 facilitativne reflektivne ucenie kurz

Facilitatívne a reflektívne učenie

Presun termínu prvej časti: Z organizačných dôvodov posúvame začiatok vzdelávania na 19. – 20. 03. 2021

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov.

Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi:

  • ranné kruhy na začiatku vyučovania,
  • reflexia vo vyučovacích hodinách,
  • skupinová práca,
  • sebahodnotenie žiakov,
  • práca s nedostatkami a zdrojmi,
  • mediácia konfliktov,
  • večerná reflexia na mimoškolských sústredeniach
  • a ďalšie zaujímavé techniky a kompetencie.

Vzdelávanie ponúka aj neuropsychologický pohľad na reflexiu pri stimulovaní vyšších centier mozgu, ale aj základné techniky a kroky zavádzania  reflektívneho inkluzívneho prístupu do školského prostredia, priame ukážky a zážitkové kruhy s účastníkmi, ale aj v triedach na vybraných školách.

Kurz je zložený zo troch 2-dňových častí, ktoré absolvujete v priebehu 3 mesiacov s mentoringom počas skúšania a zavádzania reflektívnych prvkov do svojej práce.

    •  

časť: 12. – 13. 02. 2021 (piatok a sobota od 9:00-15:00 hod.) 

1.časť: 19. – 20. 03. 2021 (piatok a sobota od 9:00-15:00 hod.)

2.časť: 16. – 17. 04. 2021 (piatok a sobota od 9:00-15:00 hod.)

3. časť: termín upresníme

Rozsah vzdelávacieho programu:
65 vyučovacích hodín v rozsahu osem dní (36 hodín prezenčne, 29 hodín dištančne). Ďalších 10 hodín je možné získať mentoringom. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Celková cena vzdelávania (bez dotácie): 225 eur

Aktuálna zľavnená cena: 200 eur (možnosť zaplatiť v dvoch splátkach)

 

Kúpa kurzu

Facilitatívne a reflektívne učenie
Dostupné Lístky: 16
Kurz Facilitatívne a reflektívne učenie je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

19 - 20 mar 2021

Čas

9:00 - 15:00

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz
Kategórie
Registrovať
Menu