04 facilitativne reflektivne ucenie 1

Facilitatívne a reflektívne učenie

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Už čoskoro opäť v ponuke. Svoj záujem vyjadríte prostredníctvom formulára predprihlásenia:

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí majú možnosť počas programu pracovať s triedou/skupinou detí alebo žiakov od 1. ročníka ZŠ až po koniec SŠ.

OBSAH

Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov.

Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi:

  • ranné kruhy na začiatku vyučovania,
  • reflexia vo vyučovacích hodinách,
  • skupinová práca,
  • sebahodnotenie žiakov,
  • práca s nedostatkami a zdrojmi,
  • mediácia konfliktov,
  • večerná reflexia na mimoškolských sústredeniach
  • a ďalšie zaujímavé techniky a kompetencie.

Vzdelávanie ponúka aj neuropsychologický pohľad na reflexiu pri stimulovaní vyšších centier mozgu, ale aj základné techniky a kroky zavádzania reflektívneho inkluzívneho prístupu do školského prostredia, priame ukážky a zážitkové kruhy s účastníkmi, ale aj v triedach na vybraných školách.

Kurz je zložený zo troch 2-dňových častí, ktoré absolvujete v priebehu 3 mesiacov s mentoringom počas skúšania a zavádzania reflektívnych prvkov do svojej práce.

TERMÍNY

Momentálne neotvárame.

LEKTORI VZDELÁVANIA

Eva Kúdelová

Eva kudelova lektorka Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Vyštudovala učiteľstvo matematiky a etickej výchovy v Trnave, sedem rokov pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Bratislave. Absolvovala program IRPU a päť rokov sa intenzívne venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravy a realizácie sústredení a medzigeneračného učenia. Od roku 2017 vyučuje Hejného metódou na druhom stupni ZŠ. Špecializuje sa najmä na dlhodobú prácu s triednym kolektívom.

Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Dávid Králik

David kralik lektor Inklucentrum

Učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix. Bloger, autor niekoľkých metodík i jednej rozprávkovej knižky a tiež spoluautor druhej. Momentálne pracuje v SZŠ Felix ako učiteľ a tiež v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Práve v LEAF-e sa prvýkrát stretol s mentoringom a väčšinu mentorských zručností, ktorými dnes disponuje, získal vďaka možnosti pracovať v tejto organizácii.

Spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré sa na Slovensku venujú problematike vzdelávania (Indícia, Teach for Slovakia, Inštitút pre aktívne občianstvo, Komenského inštitút, STRATPOL, Živica…)

V súkromí sa mu podarilo pred dvadsiatimi rokmi stretnúť tú najúžasnejšiu ženu na svete, vďaka ktorej je dnes tým, kým je. Viac o Dávidovi: davidkralik.sk

CENA

Aktuálna zľavnená cena: 200 € možnosť platiť v dvoch splátkach. Pri druhej platbe použite rovnaký variabilný symbol.

Pôvodná cena vzdelávania (bez dotácie): 383 eur.

Podľa mňa je to super zohratá trojka, ktorá sa ideálne dopĺňa v každej činnosti. Ich skúsenosti, sa podľa mňa, odrážajú v tom čo chcú odovzdať účastníkom, sú zrozumiteľní, naozajstní a dokážu svojou energiou vytvoriť bezpečné a otvorené prostredie. 
Moje hodnotenie lektorov je v superlatívoch 😉 boli skvelí, s vysokou odbornosťou, zmyslom pre humor, veľkí odborníci 🙂 
 veľmi citlivé vnímanie nás a naše potreby, komunikácia, vystavanie školenia
Trojkombinácia na výbornú s hviezdičkou. dalo by sa zlepšiť predĺženie kurzu….. :-))
Prístup lektorov bol facilitatívny, spôsob komunikácie bol veľmi inšpirujúci, nenásilný, tak ako aj techniky, ktoré sme mali možnosť si vyskúšať. Informácie neboli teoretické, učili sme sa na konkrétnych situáciách. Na prednáškach som sa cítila veľmi dobre a veľa si odnášam do svojej praxe s deťmi. Ďakujem 

Rozsah vzdelávacieho programu:

65 vyučovacích hodín v rozsahu šiestich dní. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

FACILITATÍVNE A REFLEKTÍVNE UČENIE akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.

Dátum

14 okt 2022
Registrácia ukončená!

Čas

6 dní
9:00 - 15:00

Cena

200.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz
Inklucentrum

Lokácia

Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava