Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia
GRUNNLAGET 1

Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia

Termín vzdelávania: 1. – 2. júla. Vzdelávanie prebehne prezenčne v priestoroch Inklucentra. Metóda vhodná predškolský vek a 1. stupeň ZŠ pri práci s deťmi so špecifickými potrebami ako aj bežnými žiakmi. GRUNNLAGET pomáha deťom rozvinúť vlastnú schopnosť učiť sa.


Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia od nórskych zakladateľov metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse. Webinár povedie skúsená lektorka vzdelávania s certifikáciou od autorov metódy Grunnlaget, ktorá vám sprostredkuje svoje znalosti a v praxi vyskúšané zručnosti.

Pôjde o viacdňové vzdelávanie.

O METÓDE GRUNNLAGET:

Grunnlaget metóda pomáha deťom rozvinúť vlastnú schopnosť učiť sa. Metóda pochádza z Nórska. Deti si, pomocou jednoduchých cvičení, zvnútorňujú základné pojmy ako je farba, veľkosť, počet či tvar. Potom, čo si deti základné kategórie osvoja, hľadajú rozdiely a podobnosti.

Metóda Grunnlaget je previazaná v tréningu základných kognitívnych princípov – diskriminácie, asociacie a následne prichádza i generalizácia. Bez týchto procestov je abstraktné myslenie, ktoré je potrebné pre štúdium 2. stupňa ZŠ takmer nemožné.

Metóda je vhodná pre predškolský ročník MŠ a v práci na 1. stupni ZŠ predovšetkým pre učiteľov a učiteľky, ktorí sú s deťmi v dennodennom kontake.

Metóda grunnlaget je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • učiteľ/učiteľka 1.stupňa
  • učiteľ/učiteľka materskej školy
  • pedagogický asistent/pedagogická asistentka
  • špeciálny pedagóg/pedagogička
  • učiteľ/učiteľka profesijného rozvoja
  • metodici,
  • lektori

Podmienkou je práca s triedou/skupinou detí v materskej škole alebo na prvom stupni (mladšie deti).

Účastníci získajú licencovaný certifikát na uplatňovanie metódy v praxi.

ŠKOLITEĽKA

Karolína Ranglová

Karolina Ranglova skolitelka GRUNNLAGET

Pochádza a žije v Českej republike. Jej profesiou je špeciálna pedagogika a terapia, ktorej sa venuje od roku 2005 – pracovala so sociálne znevýhodnenými deťmi v sociálne vylúčených lokalitách. Vďaka nim pochopila význam sprostredkovaného učenia, stability, režimu, človečenstva, lásky a zdravých vzťahov v rozvoji dieťaťa.

Cez ďalšie pracovné skúsenosti v školstve – materská škola (štátna) a Svobodná základní škola, o.p.s. (súkromná) – sa vrátila ku špeciálnej pedagogike, a to do odboru poradenstva a terapie – pracuje v poradni pre deti a rodiny v kríze ako canisterapeutka a špeciálna pedagogička, hlavnou témou jej práce je odborné poradenstvo deťom s traumou.

Venuje sa sprostrekovanému učeniu, metóde GRUNNLAGET, ktorú vyštudovala v Nórsku a v ČR sa venuje jej využitiu a školeniam. Vo svojej praxi využíva tiež metódy FIE.  Má výcvik v systemickej supervízii.
V rámci práce s deťmi využíva dynamickú diagnostiku kognitivných funkcií, v ktorej sa ďalej vzdeláva (výcvik v metóde ACFS a LPAD). Pri práci využíva metódu canisterapie, silu psieho srdca spoznala už pred 14timi rokmi a momentálne vychováva do praxe už štvrtého parťáka.

MATERIÁLY:

Účastník dostane metodiku a materiály. V cene vzdelávania je aj následne supervízia.

Metóda Grunnlaget - model pojmového učenia
Metóda Grunnlaget – model pojmového učenia

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Výcvik prebehne v priestoroch Inklucentra. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

logo partner europska unia
Webinár  je súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nórskou organizáciou Pedverket Resource Centre v rámci Erasmus+ Projektu Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku.
logo partner pedverket
V spolupráci s Pedverket kompetanse

Kúpa kurzu

Grunnlaget
Available Lístky: 8
Kurz Grunnlaget je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

01 júl 2022

Čas

Viacdňové vzdelávanie.
9:00 - 17:00

Cena

99.00€

Labels

Dlhodobý kurz,
Nové

Lokácia

Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu