Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Predseda Inklucentra, psychológ, špeciálny pedagóg a učiteľ.

Inkluzívne vzdelávanie napomáha rozvoju každého ČLOVEKA.

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik.

Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Garantuje inovačné vzdelávanie v Inklucentre a lektoruje kurzy. V Slovenskej komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: