Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Podporné opatrenia a individuálny vzdelávací program
Webinar PO a IVP foto

Podporné opatrenia a individuálny vzdelávací program

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

Poskytneme vám konkrétne popisy problémov z praxe, ktoré riešite v súvislosti s:

  • aplikovaním princípov inkluzívneho vzdelávania do IVP a PO
  • možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP a podporných opatrení ako napr. úprava obsahu, dochádzky, hodnotenia
  • (ne)povinnosť špecifických predmetov
  • mýty pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP a i.
  • skúsenosti zo zahraničia (portugalský, nemecký, český, fínsky a nórsky model), ktoré vďaka Erazmu postupne objavujeme.

Každý účastník získa prezentáciu z webinára, potvrdenie o účasti a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školské podporné tímy
  • poradenskí pracovníci (CPP, ŠCPP)
  • pedagogickí asistenti
  • riaditelia škôl, školské úrady
IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

LEKTOR VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 40 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

Prebrané témy splnili moje očakávania a keďže vzhľadom na časovú dotáciu vzdelávania bol kratší priestor na diskusiu, lektor nám dal kontakt a možnosť mailovej komunikácie, čo hodnotím veľmi kladne a určite sa s dôverou na neho obrátim s konkrétnym problémom, prípadne žiadosťou o kvalifikovanú informáciu.
Výborné, všetko z praxe, ale málo času.
Prebrané témy splnili moje očakávania do určitej miery. Z môjho subjektívneho pohľadu by mi vyhovovalo venovať viac pozornosti konkrétnym vzorom IVP, ako aj realizácii špecifických predmetov v školách, nakoľko v praxi sa stretávame s obrovskou nejednotnosťou v odporúčaniach. Taktiež viaceré postrehy z praxe týkajúce sa priamych príkladov dokumentácie škôl, prípadne riešení sporných tém v praxi.
Ja som sa zúčastnila už druhého webináru Individuálny vzdelávací program a zase som sa dozvedela veľa nových informácií. Pri webinároch Inklucentra sa nemusím báť, že nesplní očakávania. 
Áno, bol to veľmi dobre pripravený a odprezentovaný webinár, páčilo sa mi, že sa rozbehla živá diskusia, ktorá bola veľmi inšpiratívna
Veľmi mi to pomohlo zracionalizovať a zredukovať nepodstatné veci, ktoré robíme ohľadom IVP a zistila som čo je naozaj dôležité a ako to ide robiť zmysluplne.
Áno splnili. Otázok možno bolo viac ako času, ale určite oceňujem obsah, prístup a otvorené, inkluzívne názory.
Viac sa diskutovalo, ale myslím, že z povedaného som si veľa odniesla.
Vysoko hodnotím príjemný prístup lektora pána Križa, odbornosť a rady do praxe Obsah vzdelávania naplnil očakávanie
Organizácia bola výborne zvládnutá
Vysoko erudovaný lektor, konkrétny obsah vzdelávania využiteľný v praxi, bohatý doplnkový materiál.
Veľmi oceňujem prístup: odborné a užitočné informácie, ako aj priestor na diskusiu v rôznych formách.
Ďakujem lektorovi za aktuálne informácie, jeho odbornosť, rady a návody ako aj ochotu kedykoľvek odpovedať na naše otázky ohľadom integrácie. Obsah vzdelávania bol pre mňa aktuálny, splnil očakávania a v prípade nových skutočností budem určite lektora kontaktovať s prosbou o radu. Celý webinár prebiehal bez komplikácii, žiadne výpadky signálu, dostatok času na spracovanie informácií, na reakcie na naše otázky. Som s webinárom, organizáciou a informáciami spokojná. Ďakujem

Dátum

11 dec 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

40.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]