Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Individuálny vzdelávací program
webinar ivp

Individuálny vzdelávací program

Pôvodný názov webináru: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • školské podporné tímy
 • pedagogickí asistenti
 • riaditelia škôl
 • školské úrady

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

Poskytneme vám konkrétne popisy problémov z praxi, ktoré riešite v súvislosti s:

 •  účastníci sa dozvedia ako možno IVP využiť efektívne aj pri podpore prichádzajúcich detí z Ukrajiny
  • integráciou na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu,
  • vedením povinnej dokumentácie,
  • informovanými súhlasmi a informačnou povinnosťou,
  • rozhodnutiami riaditeľa,
  • možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. úprava rozvrhu, oslobodenie od dochádzania do školy,
  • (ne)povinnosť špecifických predmetov
  • mýty pri integrácii a i.

  Každý účastník získa aj prezentáciu z webinára a prístup k online poradenstvu.

  Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

  TENTO WEBINÁR REALIZUJEME AJ V SÚČINNOSTI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

  LEKTOR VZDELÁVANIA

  Viktor Križo

  inklucentrum web 2

  Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
  Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
  Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

  TERMÍNY

  12. 09. 2022, 15:00 – 18:00
  21. 11. 2022, 15:00 – 18:00
  (Registrácia končí deň pred webinárom)

  ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

  Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

  CENA

  Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

  Aktuálna zľavnená cena: 30 €

  Prebrané témy splnili moje očakávania a keďže vzhľadom na časovú dotáciu vzdelávania bol kratší priestor na diskusiu, lektor nám dal kontakt a možnosť mailovej komunikácie, čo hodnotím veľmi kladne a určite sa s dôverou na neho obrátim s konkrétnym problémom, prípadne žiadosťou o kvalifikovanú informáciu.
  Výborné, všetko z praxe, ale málo času.
  Prebrané témy splnili moje očakávania do určitej miery. Z môjho subjektívneho pohľadu by mi vyhovovalo venovať viac pozornosti konkrétnym vzorom IVP, ako aj realizácii špecifických predmetov v školách, nakoľko v praxi sa stretávame s obrovskou nejednotnosťou v odporúčaniach. Taktiež viaceré postrehy z praxe týkajúce sa priamych príkladov dokumentácie škôl, prípadne riešení sporných tém v praxi.
  Ja som sa zúčastnila už druhého webináru Individuálny vzdelávací program a zase som sa dozvedela veľa nových informácií. Pri webinároch Inklucentra sa nemusím báť, že nesplní očakávania. 
  Áno, bol to veľmi dobre pripravený a odprezentovaný webinár, páčilo sa mi, že sa rozbehla živá diskusia, ktorá bola veľmi inšpiratívna
  Veľmi mi to pomohlo zracionalizovať a zredukovať nepodstatné veci, ktoré robíme ohľadom IVP a zistila som čo je naozaj dôležité a ako to ide robiť zmysluplne.
  Áno splnili. Otázok možno bolo viac ako času, ale určite oceňujem obsah, prístup a otvorené, inkluzívne názory.
  Viac sa diskutovalo, ale myslím, že z povedaného som si veľa odniesla.
  Vysoko hodnotím príjemný prístup lektora pána Križa, odbornosť a rady do praxe Obsah vzdelávania naplnil očakávanie
  Organizácia bola výborne zvládnutá
  Vysoko erudovaný lektor, konkrétny obsah vzdelávania využiteľný v praxi, bohatý doplnkový materiál.
  Veľmi oceňujem prístup: odborné a užitočné informácie, ako aj priestor na diskusiu v rôznych formách.
  Ďakujem lektorovi za aktuálne informácie, jeho odbornosť, rady a návody ako aj ochotu kedykoľvek odpovedať na naše otázky ohľadom integrácie. Obsah vzdelávania bol pre mňa aktuálny, splnil očakávania a v prípade nových skutočností budem určite lektora kontaktovať s prosbou o radu. Celý webinár prebiehal bez komplikácii, žiadne výpadky signálu, dostatok času na spracovanie informácií, na reakcie na naše otázky. Som s webinárom, organizáciou a informáciami spokojná. Ďakujem

  Kúpa kurzu

  Individuálny vzdelávací program
  Available Lístky: 29
  Kurz Individuálny vzdelávací program je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

  Dátum

  12 sep 2022

  Čas

  15:00 - 18:00

  Cena

  30.00€

  Labels

  Akreditovaný,
  Nový termín,
  Webinár

  Organizátor

  Inklucentrum
  Phone
  +421 949 004 911
  Email
  [email protected]
  Registrovať
  Menu