Jana Kruzliakova Inklucentrum

Špeciálna pedagogička, lektorka.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a predškolskú pedagogiku.

Pracovala ako ergoterapeutka, mobilná pedagogička, či poradkyňa v Centre včasnej intervencie. S klientmi rôzneho veku a s rôznymi problémami pracuje  s Feuersteinovou metódou inštrumentálneho obohacovania. V Inklucentre lektoruje kurzy pre asistentov učiteľa, dlhodobo sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu ako odborníčka v Detskom centre Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: