Nada Navarova Inklucentrum

Učiteľka, špeciálna pedagogička, koordinátorka mobilít Erasmus+.

Hľadám cesty efektívnej komplexnej edukácie a transformácie školstva.

Prácu s deťmi začala dobrovoľníckou prácou v rovesníckych skupinách už od 14. rokov. Vyštudovala učiteľstvo i špeciálnu pedagogiku. Svoje rozmanité skúsenosti s učením i vedením mladších i starších detí uplatňuje pri práci v bežných i komunitných školách. Venuje sa terapeutickej práci so žiakmi a tiež vzdelávaniu a podpore učiteľov.

V Inklucentre koordinuje vzdelávanie Grunnlaget – komplexná metóda rozvoja učenia a je členkou projektového tímu Základná škola s inkluzívnym centrom., koordinátorkou mobilít Erasmus+.