Nada Navarova Inklucentrum

Učiteľka, špeciálna pedagogička, koordinátorka mobilít Erasmus+.

Hľadám cesty efektívnej komplexnej edukácie a transformácie školstva.

Venuje sa tvorivému a transformačnému učeniu. Má bohaté skúsenosti s rôznymi pedagogickými prístupmi, ktoré využíva vo svojej praxi. Zúčastnila sa vzdelávacích pobytov cez Erasmus (UK, Nórsko, Fínsko, Portugalsko, Nemecko). Podieľala sa na tvorby materiálu od diferencovanom učení (Inklucentrum). Pracuje v štátnych školách a tiež aj v súkromných. Venuje sa terapeutickej práci, reedukácii, poradenstvu, konzultáciam, lektorovaniu i učeniu. 

Momentálne pôsobí aj ako členka novovznikajúceho ŠPT na základnej škole v Bratislave, kde sa venuje primárne podpore učiteľov a zavádzaniu podporných opatrení na úroveň celých tried.
Vyštudovala Evanjelikálnu teológiu na PF UMB v BB, Špeciálnu pedagogiku na PF UK v BA a tiež Primárnu pedagogiku na PF UK v BA.

V Inklucentre  koordinuje mobility Erasmus+.