05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia I.

25 hodín vzdelávania. Absolvujte aj NK II s možnosťou získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Vzdelávanie prebehne počas dvoch dvoj-dňoviek prezenčne v Inklucentre v Bratislave.

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I..

Zažite nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaniu väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho potreby majú priestor.

Komu je vzdelávanie určené?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • riaditelia a riaditeľky škôl
 • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie

Čo vám prinesie:

 • spoznáte základné princípy nenásilnej komunikácie: kontakt so sebou, empatické počúvanie druhých a jasné sebavyjadrenie potrieb
 • rozviniete schopnosť pochopiť, resp. vypočuť potreby druhého – rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez straty vlastních hraníc
 • naučíte sa vyjadrovať vlastné potreby a konkrétne prosby s cieľom získania zručností v riešení konfliktov – rozvoj presného sebavyjadrovania a zručnosti „stáť si za svojim“ bez násilia
 • naučíte sa prehodnotiť konfliktné situácie pomocou princípov nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti

O prístupe nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

https://www.youtube.com/watch?v=l7TONauJGfc

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my, ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami, je dnes možno viac potrebnejšie ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času alebo skôr samých seba, je čoraz potrebnejšia schopnosť tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Program vzdelávania:

Kurz Nenásilnej komunikácie tvorí základný filozifický rámec pre uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania na školách postavené na princípoch humanistickej psychológie. Kurz ponúka základnú orientáciu v problematike a prvé získanie prvých zručností, spoznaní základných rámcov, porozumeniu princípov a oboznámeniu s dôležitým a špecifickým „slovníkom“ v medziľudskej komunikácii.

 1. Cieľ a zásady Nenásilnej komunikácie a naše hranice zodpovednosti
 • rozdiely vo vnímaní diania a konfliktov, schopnosť vnímať bez hodnotenia
 • čo viem a čo neviem ovplyvniť, kam sústredím svoju energiu, sila môjho zámeru
 • schopnosť spojiť sa s našimi pocitmi a potrebami, zodpovednosť za uspokojovanie svojich potrieb

2. Premena energie hnevu v prospech života pomocou krokov Nenásilnej komunikácie

 • čisté pozorovanie
 • práca s pracovným hárkom a konkrétnym konfliktom z každodenného života

3. Sila Empatie a Odpustenie:

 • čo je a čo nie je empatia podľa zásad NK
 • sila počúvania a rôzne formy počúvania
 • cvičenia empatie, spojenie sa s druhými

4. Čistá prosba

 • vyjadrenie svojej zraniteľnosti, schopnosť prosiť namiesto žiadať
 • schopnosť vnímať pozadie odpovedi „NIE“ a schopnosť sa s tým spojiť

5. Riešenie konfliktov v škole a na pracovisku

 • cvičenia zamerané na riešenie konfliktov v každodennom živote

6. Formy vyjadrenia vďaky

 • pochvala alebo vyjadrenie vďaky podľa zásad Nenásilnej komunikácie

Celý program prebieha interaktívnou formou, praktickými cvičeniami, spoločnou prácou v skupine, v malých skupinách, či individuálnou prácou (20% teória a 80% praxe).

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry.

Lektori a garanti vzdelávania

Mgr. Adam Čajka

Adam Cajka Lektor Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je certifikovaným lektorom nenásilnej komunikácie (NVC Nonviolent Communication), facilitátor, mediátor a predseda platformy pre rozvoj nenásilnej komunikácie v Českej republike NVC Brno. So školami pracuje cez 10 rokov – začal v oblasti komunikácie, práca s “nenávistnými” postojmi žiakov alebo výučby o kontroverzných témach, ktoré hýbu svetom a sú na nich diametrálne odlišné názory.

Postupne sa jeho práca presunula viac do riešenia konfliktov a podpory nastavovanie systému spravodlivosti, ktoré sú skôr restoratívne (obnovujúce) a znižujú krivdy a traumy. V práci a dialógu so vzdelávacím sektorom vidí hlboký zmysel pre budúcnosť spoločnosti, okrem toho sa venuje mediácii sporov, strategickým plánovaniam a podpore podnikania, ktoré myslia na ľudí a planétu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, rozvoj a životné prostredie.

Jeho supervízorom vo výcviku u Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org/) je Frank Gaschler. Absolvoval výcvik v mediácii založenej na NVC (hwww.mediateyourlife.com/) u jej zakladateľa Ika Lasatera.

Lektorky a garantky pre vzdelávanie v maďarskom jazyku:

Andrea Lánczos a Eva Lukovicsová

Vzdelávanie Nenásilná komunikácia môžete absolvovať aj ako kolektív vo vašich priestoroch alebo v Inklucentre. Informujte sa na: [email protected]

Termíny

BEH OKTÓBER 2024 – PREBEHNE PREZENČNE
1. časť: 3. 10. 2024 (10:00 – 16:30 hod.)
2. časť: 4. 10. 2024 (8:30 – 15:00 hod.)
BEH JÚN 2024 – PREZENČNE
1. časť: 6. 6. 2024 (10:00 – 16:30 hod.)
2. časť: 7. 6. 2024 (8:30 – 15:00 hod.)

Cena

Cena vzdelávania: 243 ( pôvodná cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 190€

možnosť zaplatiť v dvoch splátkach (prosím použite rovnaký variabilný symbol uvedený na faktúre).

Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

NÁZORY ABSOLVENTOV

Páčila sa mi,že teória bola skúšaná praktickými cvičeniami, lektor veľmi prirodzene a efektívne viedol kurz. Vyhovoval mi čas kurzu aj prestávky. Kurz bol nenásilným a nad moje očakávania.
Som veľmi spokojná. Lektor Adam je odborník v prednášanej oblasti. Vedel reagovať na všetky otázky, webinár bol interaktívny, zaujímavý a inšpiratívny. Veľmi ďakujem. 
Adam Čajka je vyborný lektor. Pacilo sa mi, že to bolo pekne zorganizované, prijemná bezpečná atmosféra, teória pekne prepojená s praxou, povedala by som, ze kurz mal na mňa až terapeutický efekt. 
Kurz nenásilnej komunikácie splnil moje očakávania. Lektori boli vynikajúci, zorientovaní v tematike. Vďaka ich ľudskému a odbornému prístupu počas kurzu vládla príjemná, bezpečná atmosféra. Čo sa týka obsahu kurzu, získala som v praxi použiteľné a cenné informácie, základy nenásilnej komunikácie. Aj obsah kurzu splnil moje očakávania. Ďakujem pekne Inklucentru za tento vynikajúci kurz!
– lektor erudovaný, príjemný, reflektujúci požiadavky, ktoré vyplynuli z aktuálnej situácie
– vzdelávanie bolo interaktívne, veľmi podnetné
– organizácia vzdelávania výborná
Obsah aj vedenie kurzu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, aktivity striedané s teoriou neboli vyčerpávajúce a dalo sa pekne sústrediť počas celého kurzu. Ďakujem, som veľmi spokojná a o kus múdrejšia, než pred kurzom.
Veľmi oceňujem prácu lektora, výborný prístup, poskytnuté informácie. Prezentoval nenásilnú komunikáciu nielen ako aktuálnu tému, v ktorej sme sa vzdelávali, ale nenásilná komunikácia bola prítomná v celom jeho pôsobení na skupinu a prácu v nej. Obsah vzdelávania naplnil vysoko moje očakávania, bola som spokojná s priebehom, poskytnutými informáciami, praktickými cvičeniami. Organizácia školenia na veľmi dobrej úrovni. K dispozícii sme mali všetko potrebné, aj časovo veľmi dobre rozvrhnutý program. 
Praktické o teoretické očakávania boli splnené. Veľká vďaka.
Lektor bol super, odborník na správnom mieste. Kurz ma obohatil v danej téme.
SUPER! Úžasný príklad nenásilného človeka. Kurz bol praktický a dynamický, výborne zorganizované vzdelávanie aj s čajíkom a občerstvením. *****
Lektor Adam je skvelý človek, jeho prejav a informácie, ktoré odovzdáva sú veľmi príjemné, tiež praktické cvičenia a aktivity mali ten správny náboj. Obsah vzdelávania splnil moje očakávania, rovnako organizácia vzdelávania bola zvládnutá na výbornú. 
– zrozumiteľný, empatický, trpezlivý, vysoká odbornosť a znalosť problematiky aj na praktickej úrovni,
– očakávania naplnené-uvedomenie si nedostatkov vo svojej komunikácii vďaka trénovaniu nenanásilnej komunikácie
– nie je čo vytknúť – komunikácia, priestrory, občerstvenie…. cítila som sa konfortne, skvelá atmosféra, nič mi nechýbalo 🙂 
S každou zložkou som bola spokojná. Lektor ma namotivoval a oceňujem, že sme ho mohli pozorovať v rolových aktivitách. Obsah – nemala som žiadne očakávania a som rada že to bol kurz zameraný na nácvik. Saška nám zabezpečila všetko starala sa o nás, info boli jasné, našla som vás hneď. 
Lektor bol veľmi dobrý. Oceňujem, že prispôsobil obsah vzdelávania, bolo to celé veľmi kontaktné a šité na mieru. Organizácia vzdelávania bola fajn.

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Je nám ľúto, lístky sa rýchlo minuli. Napíšte nám na [email protected] a my Vás budeme informovať o novom termíne.

Dátum

03 okt 2024

Čas

2-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
10:00 - 16:30

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať