Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Všetko o získaní Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania a zasielaní dištančných úloh.

Oval@3x 2

Nezmeškajte žiaden kurz

Chcete byť informovaní medzi prvými? Zanechajte nám na vás kontakt:

Vyberte kurz:
List
marec 2023
webinar praca s rozmanitostou

Práca s rozmanitosťou v triedeAkreditovanýNový termínWebinár

Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie. ...
29 mar
15:00 - 18:00
35.00€
apríl 2023
skolsky specialny pedagog 11.4

Školský špeciálny pedagógAkreditovanýNový termínWebinár

Webinár pre všetkých, ktorí hľadajú odpovede na otázku, ako integrovať posudzovanie schopností nielen žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou. Poukázanie na osobitosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie. Praktické rady skúsených špeciálnych pedagogičiek. ...
11 apr
15:00 - 18:30
35.00€
máj 2023
webinar minimum pre ped asistentov I

Minimum pre asistentov I.AkreditovanýWebinár

Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam. ...
16 máj
15:30 - 18:30
35.00€
júl 2023
kurz inklucentrum inkluzivna legislativa v materskej skole

Inkluzívna legislatíva pre materské školyAkreditovanýNovéWebinár

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje materská škola na podporu inkluzívneho vzdelávania. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii detí so ŠVVP, možnostiach úprav IVP s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. ...
03 júl
15:00 - 18:00
35.00€
No event found!