Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Jazyková podpora pre deti cudzincov v triede
Webinar jazykova podpora deti cudzincov

Jazyková podpora pre deti cudzincov v triede

Mám v triede cudzojazyčné žiačky a žiakov. Ako ďalej?

OBSAH VZDELÁVANIA

Slovenské školy sú kultúrne čoraz rozmanitejšie, a narastá aj počet žiakov, ktorí sa začínajú vzdelávať po slovensky až pri nástupe do školy či škôlky. Mnohé učiteľky sú tak vystavené novým výzvam pri práci s viacjazyčným kolektívom. Zo skúseností z terénu vieme, že s príchodom detí odídencov z Ukrajiny od minulého roka sa stáva výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka stále väčšou prioritou pre mnohých učiteľov. 

Seminár je primárne určený učiteľkám a učiteľom slovenského jazyka a/alebo etickej výchovy, ktorí majú v kolektíve deti s materinským jazykom iným ako slovenským. Alebo tým, čo na školách vyučujú hodiny slovenského jazyka ako druhého jazyka. V úvode sa dozviete informácie k tomu, ako by mala podľa súčasného zákona, jazyková podpora vyzerať. Prostredníctvom praktických príkladov si predstavíme spôsoby, akými môžete poskytnúť základy jazykovej podpory pre vašich cudzojazyčných žiakov v rámci vašich hodín, prispieť k ich lepšej inklúzii v triede a podporiť ich jazykový vývin. Zároveň budete môcť s lektorkou prediskutovať konkrétne situácie, s ktorými sa v praxi potýkate. Tešíme sa na vás!

Webinárom vás povedie skúsená metodičkou jazykovej podpory a lektorka Inklucentra Alena Faragulová.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Lektorka vzdelávania

Mgr. Alena Faragulová, PhD.

Alena Faragulova jazykova podpora cudzincov

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde v roku 2016 absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk. Učiteľstvo slovenského a anglického jazyka študovala na Trnavskej univerzite.

Slovenčinu a angličtinu ako cudzí jazyk učila deti aj dospelých v jazykovej škole, na Studia Academica Slovaca, Univerzite v Jyväskylä, na strednej aj základnej škole či v nízkoprahovom centre v Bratislave.

Od roku 2023 pracuje ako lektorka a metodička slovenčiny ako druhého/cudzieho jazyka na štyroch základných školách v Bratislave.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Kúpa kurzu

Jazyková podpora pre deti cudzincov
Dostupné Lístky: 19
Kurz "Jazyková podpora pre deti cudzincov " je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

18 sep 2024

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať