Hľadáme pedagóga/pedagogičku pre vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka

Termín zverejnenia ponuky: 22. 3. 2024

Názov pracovnej pozície: Pedagóg/pedagogička na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Inkluzivne jazykove centrum organiz zlozka Inklucentrum
Budete súčasťou nového Inkluzívneho centra jazykovej podpory.

Inklucentrum v rámci podpory detí cudzincov (žiačok a žiakov z Ukrajiny ale aj ďalších detí, pre ktoré nie je slovenčina materinským jazykom) hľadá pedagogičku/asistenta na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre druhý stupeň v Bratislave na plný úväzok (24 vyučovacích hodín priamej pedagogickej činnosti).

Koho hľadáme?

Učiteľka alebo učiteľ slovenčiny alebo s pedagóg s inou aprobáciou ale aj odborný zamestnanec. Skúsenosť s výučbou cudzích jazykov je vítaná.

Výučba bude prebiehať v malej skupine (do 8 detí) v priestoroch Centra voľného času v Rači v doobedných hodinách počas vyučovania.

Pôjde o deti 6. až 9. ročníka, ktoré sú riadne zapísané na svojej kmeňovej základnej škole a potrebujú intenzívnu prípravu zo slovenského jazyka, aby sa mohli následne začleniť na svojej základnej škole. Ich úroveň je úplný začiatočník.

Po nástupe do zamestnania sa budete mesiac pripravovať na výkon práce – navštevovať a sledovať už prebiehajúce hodiny Slovenčiny ako cudzieho jazyka na Základnej škole k našej metodičke a metodické stretnutia a robiť si prípravu na vlastné vyučovanie pod metodickým vedením našej metodičky. Vyučovať budete podľa metodiky a materiálov určených na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, avšak očakávame k nim od Vás kreatívny prístup. Metodickú podporu budete dostávať aj naďalej. Lektorky okrem toho absolvujú aj ďalšie vzdelávania potrebné pre túto prácu.

Ak sa chcete tejto problematike venovať, učiť sa spolu s deťmi slovenský jazyk a pomáhať im, aby sa plnohodnotne začlenili vo svojich školách a zároveň byť súčasťou zapáleného tímu, ktorí rozbieha unikátny pilotný projekt, ozvite sa nám.

Čo ponúkame:

Plat: 1500 Eur/brutto v prípade plného úväzku + odmeny.

Úväzok: plný úväzok, vyučovanie prebieha od 8:00 – 12:00 (je potrebné v tomto čase byť každý deň k dispozícii)

Miesto výkonu práce: Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava – Rača.

Termín nástupu: ihneď alebo dohodou

Okrem toho aj:

  • zaujímavý a rôznorodý tím kolegov a kolegýň,
  • podporu skúsenej metodičky,
  • zohľadnenie angažovaného prístupu v podobe náhradného voľna/odmien

Termín zasielania životopisov:

Pre viac informácií a zasielanie životopisov využite emailovú adresu [email protected]
CV prosím zasielajte najneskôr do štvrtka 8. apríla 2024.

O projekte Inkluzívne jazykové centrum

https://inklucentrum.sk/inkluzivne-jazykove-centrum/

O Inklucentre:
Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania je advokačnou, vzdelávacou a poradenskou expertnou organizáciou na celonárodnej úrovni v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí v prospech rozvoja potenciálu všetkých detí, rodín i zamestnancov školy. Poskytuje podporu, konzultáciu a vzdelávanie v akreditovaných programoch a workshopoch najmä pre pedagogických a odborných zamestnancov.

www.inklucentrum.sk