Mediálne výstupy

TS

Tlačová správa – Pilotná podpora detí z Ukrajiny a ďalších detí cudzincov na školách v Bratislave je cesta k bezpečným a inkluzívnym školám

Mediálne výstupy, Aktuality

V Bratislave vzniká komplexná sieť podpory pre deti, ktoré utiekli pred vojnou proti Ukrajine. Ide o prvé pozitívne ukážky aplikácie novej reformy podporných opatrení, ktoré vznikali ako iniciatíva zdola. Školy, ktoré vzdelávajú žiakov a žiačky z Ukrajiny, by potrebovali významne viac podpory, ktorú má systematicky zabezpečovať štát.

Celý článok
co inkluzivne prinasaju a co beru novely skolskych zakonov 2

Čo inkluzívne prinášajú a čo berú novely školských zákonov?

Aktuality, Mediálne výstupy

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania sa spolu so Slovenskou komorou učiteľov, aktívne spolupodieľa na pripomienkovaní zákonov. Prinášame vám nasledujúce čerstvé informácie, ktoré sa týkajú noviel Školského zákona (Zákon č. 245/2008 Z. z.) a Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (Zákon č. 138/2019 Z. z.)

Celý článok