Na RTVS: Mobily v škole

Ministerstvo školstva pristupuje k plošnej regulácii využívania mobilných telefónov v školách. Štúdie OECD, zahraničné skúsenosti aj prax škôl, ktoré reguláciu využívali už skôr, jednoznačne hovoria zlepšení sústredenia žiakov na vyučovaní a o poklese kyberšikany v školách. Pripomienky k regulácii mobilov v školách do novely zákona pripravovali aj experti Inklucentra.

Mnohé školy aj doteraz regulovali využívanie mobilov u žiakov. Opierali sa pritom o vyhlášku 223/2022 Z. z., podľa ktorej si mohli v školskom poriadku upraviť, akým spôsobom budú mobily využívané. Plošný zákaz pomôže týmto aj ďalším školám oprieť sa o zákon v prípade zdôvodňovania napríklad rodičovským komunitám.

zakaz mobilov v skole inklucentrum
O regulácii mobilov v školách diskutovali Naďa Navarová odborníčka z Inklucentra a Lenka Svoradová projektová manažérka Ministerstva školstva v relácii RTVS Kontakty.

K regulácii ministerstvo pristúpilo ako k jednej časti veľkého balíka prevencie starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže, hovorí projektová manažérka projektu Duševného zdravia detí a mládeže na Ministerstve školstva Lenka Svoradová.

V praxi to bude vyzerať tak, že u mladších žiakov prvého až tretieho ročníka bude úplný zákaz počas vyučovania a prestávok. Od štvrtého ročníka bude mať výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program (ŠVP). Od šiesteho ročníka v prípade, ak to vyžaduje ŠVP alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania.
Deti so zdravotným znevýhodnením budú mať výnimku z tohto zákazu pre využívanie mobilu ako kompenzačnú pomôcku.

Naďa Navarová, špeciálna pedagogička a odborníčka z Inklucentra pripomína, že digitálne technológie ak sú nadužívané môžu byť veľkým problémom pre deti a žiakov. Znižujú ich sústredenie, vytvárajú závislosti a neurózy. Viac ako mobilom je vhodné ak sa deti cez prestávky budú venovať prirodzenému budovaniu vzťahov a sociálnych zručností.

Vypočujte si celý rozhovor Zuzany Botíkovej s Lenkou Svoradovou a Naďou Navarovou v archíve RTVS a na spotify:

nacuvajmesi lettering

Viac o iniciatíve #Načúvamejsi na: www.nacuvajmesi.sk

Dobré správy treba šíriť. Využite svoju obľúbenú sieť alebo to jednoducho povedzte ďalej:


Čítajte aj