Duševné zdravie učiteľov musí byť priorita

Téma duševného zdravia učiteľov sa stáva čoraz dôležitejšou v školstve a spoločnosti. Je to téma, ktorá je stará ako ľudstvo samo. Humanistická psychológia a inkluzívny prístup v školách zdôrazňujú, že inkluzívne vzdelávanie začína u podpory kľúčových dospelých a budovaní zdravej klímy školy.

S trochou láskavého humoru v Inklucentre hovoríme, že inkluzívne vzdelávanie sa začína kúpou kávovaru do zborovne.

clanok Dusevne zdravie musi byt priorita
Inkluzívne vzdelávanie je aj o podpore dobrých vzťahov dospelých v školách.
Tou prvou najjednoduchšou voľbou ako vzťahy budovať je kúpiť si kávovar do zborovne a nájsť si čas na rozhovor s kolegom, kolegyňou.

Nedávne obdobia pandémií a vojna sa odrazili na duševnom zdravý detí. Pozrime sa bližšie na riziká a niektoré nesprávne zvolené prostriedky prevencie.

  • Strata priateľstiev: Deti počas pandémie stratili skutočné priateľstvá a kamarátstva. Komunikovali prevažne online a nečelili prirodzeným prekážkam. Je dôležité obnoviť prirodzené vzťahy a komunikáciu v školskom prostredí.
  • Virtuálna realita: Deti sa stále viac ponárajú do virtuálnej reality života, či už v hrách alebo na sociálnych sieťach
  • Prevencia: Plagáty, reklamy a kampane zamerané na riziká a prevenciu patologických javov (ako je šikana, depresia, sebapoškodzovanie a samovraždy) nestačia. Potrebujeme viac než reakciu na už rozvinuté symptómy choroby doby.

Ako liek na tieto problémy by sme mali zvážiť:

  • Podpora vzťahov: Okrem čítania, písania a počítania by sme mali venovať pozornosť aj cielenému budovaniu a podpore vzťahov medzi deťmi.
  • Vekovo zmiešané učenie: Deti by mali tráviť čas spolu v školách, napríklad pri spoločných zážitkových sústredeniach alebo ranných kruhoch.
  • Motto zmeny: Namiesto boja so šikanou a úzkosťou by malo byť priateľstvo naším cieľom.

Namiesto boja so šikanou a úzkosťou by malo byť priateľstvo naším cieľom.

Kľúčovými dospelými pre deti v školách sú triedni učitelia a rodičia, ale k nim sa pridávajú aj ostatní učitelia, vychovávatelia, asistenti, odborníci a poradenskí pracovníci, vedenie škôl, zamestnanci zriaďovateľov, úradov a ministerstva. Títo dospelí nie sú len prostriedkom na podporu detí, sú rovnako dôležití ako deti. Ak by dospelí žili plnohodnotný život, deti by potrebovali menej podpory.

webinar dusevne zdravie pedagoga datum
Rozbaľte si darček ku dňu učiteľov – webinár ZDARMA:
“Duševné zdravie pedagógov nie je izolovaným problémom. Je základným pilierom, ktorý podporuje celý vzdelávací systém.”
Prihláste sa.

Sme presvedčení, že podpora kľúčových dospelých musí byť prioritou zmeny v školách

Veľmi účinná a pritom jednoduchá podpora sa nachádza aj v krokoch, s ktorými môžete začať ihneď:

• Prejsť od kritiky učiteľov k ich porozumeniu.

• Častejšie vyjadrovať vďačnosti a ocenenia rodičom a učiteľom. Je to určite lepšie ako mlčanie a nekomunikovanie.

• Dbať na informovanosť a osobné stretnutia medzi dospelými, tie napomáhajú lepšiemu porozumeniu a vzťahom dospelých okolo detí.

Pravdou je, že učiteľ a rodič tu nie sú iba pre dieťa, ich poslanie je prežiť plnohodnotný život aj v sebe samých a tým prispievať k životu novej generácie. Preto si myslíme, že platí: Inkluzívne vzdelávanie začína pri podpore učiteľov.

Najlepším podporným opatrením pre žiakov je podpora učiteľov. Záujem rodičov a žiakov o svojho učiteľa (a opačne) je najkratší most na breh dôvery a bezpečia v školách.

Inklucentrum spolu s ďalšími organizáciami pripravuje celú sériu osvety a kampaň #Načúvamejsi na podporu dospelých v školách, aby sa zlepšila duševná klíma na školách. Dnes.

Viktor Križo

nacuvajmesi lettering

Viac o iniciatíve #Načúvamejsi na: www.nacuvajmesi.sk

Dobré správy treba šíriť. Využite svoju obľúbenú sieť alebo to jednoducho povedzte ďalej:Čítajte aj