Zuzana Oravcová, Lektorka kurzu Dieťa s autizmom v škole

Psychoterapeutka, koučka, facilitátorka

Najviac ma naučili dospelí s autizmom, s ktorými pracujem už 20 rokov. Sú pre mňa zdrojom nekonečnej inšpirácie.

Zuzana vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb s poruchami autistického spektra na Karlovej univerzite v Prahe.

Je psychoterapeutkou, absolvovala certifikované štúdium Gestalt psychoterapie.

Po vysokej škole začínala ako poradca a koordinátorka v Centre poradensko -psychologických služieb, neskôr si zriadila svoju vlastnú súkromnú poradenskú a psychoterapeutickú prax v Trenčíne a Bratislave, ktorú prevádzkuje dodnes.

V roku 2012 založila OZ AUTIS, ktoré prevádzkuje 2 zariadenia – Autistické centrum PRO AUTIS pre malých predškolákov a Základnú školu pre žiakov s autizmom. Zamestnáva 25 výnimočných ľudí, ktorí sa denne starajú o tieto deti.

Okrem toho sa venuje aj lektorskej činnosti, externej prednáškovej činnosti na univerzite, vedie kurzy, workshopy a terapie vo firmách v rámci EAP starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov.

Vyrastala v lekárskom prostredí a už počas štúdia pomáhala v psychiatrickej ambulancii svojho otca. V tom období autizmus na Slovensku ešte nebol diagnostikovaný no vnímala, že sú medzi nami ľudia, ktorí vyžadujú špeciálny prístup. Táto téma ju natoľko zaujala, že  sa jej začala profesionálne venovať.

Vedomosti čerpá zo svojej 20 ročnej praxe, no najviac ju naučili dospelí autisti, ktorí sú pre ňu zdrojom nekonečnej inšpirácie. Hlavne vďaka nim dokáže lepšie pochopiť myslenie, vnímanie a a prežívanie detí s autizmom.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: