inklucentrum web 13

Špeciálna pedagogička a lektorka.

Mojou srdcovou témou sú deti z marginalizovaných skupín a dobrovoľníctvo.

Zuzana absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Prešove, 15 rokov pôsobí v základnej škole v Žiline ako školský špeciálny pedagóg. Zúčastnila sa viackrát vzdelávaní zameraných na problematiku inklúzie cez program Erasmus +.

Medzi jej srdcové témy patria deti z marginalizovaných skupín a dobrovoľníctvo. Absolvovala kurzy a vzdelávania KUPOZ, KUPREV, SFUMATO, Comenia Script, Eľkonin, asistencia pri canisterapeutických hodinách s deťmi, aktívna spolupráca s MŠ – predškolským vekom, v súčasnosti je členkou Komisie školstva a mládeže za mesto Žilina. V Inklucentre pôsobí ako lektorka pre podporu odborných tímov na školách. Je členkou občianskeho združenia Inklucentrum.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: