Maria Anyalaiova Inklucentrum Krizova Intervencia

Lektorka a expertka na krízovú intervenciu. Zastupuje Českú a Slovenskú republiku v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., Inštitút osobnostného rozvoja, www.ior.sk . Pracovala  7 rokov ako školská psychologička, 13 rokov ako psychologička v CPPPaP Piešťany, od roku 2017 v ambulancii klinickej psychológie v Bratislave. Psychoterapeutické vzdelanie má v Gestalt modalite a v psychotraumatológii a EMDR. Zastupuje Českú a Slovenskú republiku v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu.

Pripravila komplexné vzdelávanie krízovej intervencie v detských skupinách a nadväzujúcu starostlivosť o deti, učiteľov a rodičov a od roku 2011 vyškolila na Slovensku 600 odborných zamestnancov v poradniach a školách. Venuje sa individuálnej aj skupinovej  krízovej intervencii, terapii traumy detí a dospelých, sprevádzaní detí a rodín po strate člena rodiny a paliatívnej starostlivosti o deti.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE:

Spoluautorka bulletinu

Bulletin Krizova intervencia