Radovan Kyrinovic Lektor Inklucentrum

Psychológ, výchovný poradca, expert na kariérové poradenstvo VÚDPaP.

Vlastná skúsenosti s poruchou pozornosti mi pomáha pochopiť žiakov a klientov s ADHD.

A ako sa moja cesta začala? Osem rokov štúdia psychológie v Brne na Masarykovej Univerzite vyústilo do pozície učiteľa angličtiny a výchovného poradcu v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave určenom pre chlapcov s ADHD.

Ako psychológ a výchovný poradca tiež pôsobím na Gymnáziu Vazovova. Od tohto roku som ako externý expert súčasťou projektu zameranom na kariérne poradenstvo vo Výskumnom Ústave Detskej psychológie a patopsychológie. Absolvoval som stáž pre neziskovú organizáciu Teach for Slovakia a ročný vzdelávací program na Komenského Inštitúte. To však nie je jediná moja väzba s Komenským.

Mal som tú česť zahrať si v divadelnej hre o živote J.A. Komenského. Život psychológa s ADHD sa však nemusí točiť iba okolo diagnóz a poradenstva. Istý čas som sa venoval stand-up komédii, či zlatý klinec na záver – reprezentoval som Slovensko na Majstrovstvách Európy v Lacrosse.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: