Webinar ADHD foto

Dieťa s ADHD v školskom prostredí

Webinár zameraný na najaktuálnejšie poznatky o neuropsychologických príčinách ADHD s dôrazom na praktické rady pre učiteľov a odborných zamestnancov, ktorí prichádzajú vo svojej práci do styku so žiakmi s poruchou pozornosti (ADHD). Obsahom webináru sú princípy a konkrétne rady pre pomoc priamo v škole, ako aj v domácom prostredí.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí zamestnanci
  • členovia školského podporného tímu
  • riaditeľ/riaditeľka

LEKTOR VZDELÁVANIA

Radovan Kyrinovič

Radovan Kyrinovic Lektor Inklucentrum

Osem rokov štúdia psychológie v Brne na Masarykovej Univerzite vyústilo do pozície učiteľa angličtiny a výchovného poradcu v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave určenom pre chlapcov s ADHD. Ako psychológ a výchovný poradca tiež pôsobím na Gymnáziu Vazovova. Externý expert v projekte zameranom na kariérne poradenstvo vo Výskumnom Ústave Detskej psychológie a patopsychológie.

Viac o Radovanovi na: www.radovankyrinovic.sk

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Obsah sa mi veľmi páčil, totálne aktuálne výskumy, súčasné trendy plus osobná skúsenosť (lektorova i v práci so žiakmi), ktorou lektor ilustroval oblasti, ktorým sa venoval teoreticky. Nám v druhej polovici prednášky vypli doma prúd, takže sa mi podarilo byť len v prvej časti. Napadá mi, že by možno lektorovi na začiatku pomohlo mať tam niekoho, kto by púšťal účastníkov, vypínal im zvuk, príp. odkomunikoval to chatu technické ťažkosti (boli takí, ktorí prišli neskôr počas zdieľania prezentácie a nepočuli, ale my sme ich počuli :))
Lektor bol veľmi príjemný, jeho výklad bol podaní zaujímavo. 
Ďakujem za seminár, bol pre mňa veľmi inšpiratívny najmä v poslednej tretine keď sa lektor dostal k praktickým okolnostiam práce s ADHD dieťaťom.  Ak to dobre chápem, bol to prvý pokus o seminár tohto druhu v rámci Inklucentra, lektorovi by som pre budúcnosť poradila proporčne jemne ubrať teoretických informácií v úvodnej/strednej časti aby ostal väčší priestor na tipy do praxe. Podávaná teória sa mi však tiež zdala dôležitá a zaujímavá, oceňujem pokus o štruktúrované zhrnutie súčasných teórií o ADHD , aj zdieľanie problematiky človekom, ktorý túto diagnózu zažíva na vlastnej koži 🙂 S organizáciou seminárov cez Inklucentrum som štandartne veľmi spokojná. 
Vzhľadom na lektora, ktorý nám spomenul, že aj on je ADHD a daný webinár viedol, hovoril nám veľa zaujímavých a praktických vecí, ktoré sa odohrali v jeho živote spojené aj s touto diagnózou a zároveň ako to vnímal v škole on atď.
Lektor rozprával zaujímavo, poskytol informácie, ktoré sú využiteľné v praxi. Ďakujem!
Pri tvorbe obsahu vzdelávania bolo zjavné, že lektor čerpá z mnohých rôznych aktuálnych prameňov a z vlastnej skúsenosti, množstvo informáciíí, o ktoré sa chcel podeliť bolo rozsiahle, na čo nepostačoval daný časový limit. Bolo by vhodné upraviť rozsah, alebo zvážiť rozdelenie do dvoch častí, prípadne skombinovať lektorovanie s iným lektorom, ktorý by sledoval vecný rámec vzdelávania…
S obsahom vzdelávania som bola spokojná. Oceňujem zaslané materiály, sú využiteľné v praxi.
Ďakujem za kvalitne vzdelávanie, pánovi  lektorovi osobne za jeho spontánnosť, otvorenosť, “nenaškrobenosť” a kvalitu prednesu podloženej na množstve príkladov z praxe. Zaslanie materiálov, ktoré určite budú prínosom pre moju prácu.
Oceňujem, že nás vzdelával priamo človek, ktorý má osobné skúsenosti. Reálne zo života. Prijala by som viac rád, ako pracovať so žiakmi priamo na hodine. Čo pomáha tak, aby to nerušilo hodinu. Na druhom stupni ZŠ nie je čas a ani priestor na individuálnu prácu. V triede býva viac žiakov s prekážkami v učení. Je oveľa viac učiva. 
Veľmi prínosné. Hodnotím kladne aj skúsenosť a žitie s touto poruchou. Precízne pripravená prezentácia. 
Lektor – na spôsob vedenia webinára som si musela zo začiatku zvykať, nastaviť sa na “vlnu” pána lektora a potom som už začala stíhať vnímať všetky informácie … bolo zaujímavé počúvať o problematike od niekoho, kto sám daným ochorením trpí … jeho skúsenosti, zážitky, životné udalosti bližšie špecifikovali problematiku
Obsah vzdelávania – spokojnosť, nemám výhrady
Organizácia vzdelávania – bez problémov,  veľmi milé a ústretové jednanie

Kúpa kurzu

Dieťa s ADHD v školskom prostredí
Dostupné Lístky: 13
Kurz "Dieťa s ADHD v školskom prostredí" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

17 jan 2024

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať