Na Denníku N: Nové údaje ukázali, že školy pri začleňovaní detí z Ukrajiny do vzdelávania potrebujú výrazne viac podpory

Celé znenie článku dostupné na: Denník N, sekcia školský týždeň.

Už je to viac ako rok, čo sa začala vojna na Ukrajine a do slovenských škôl začali prichádzať deti a mladí ľudia z Ukrajiny. Pre školy na Slovensku to bola náročná situácia. Mnohé z nich mali len obmedzené skúsenosti so vzdelávaním detí z cudziny a ani štát nemal dostatok nástrojov, aby podporil úspešné začlenenie týchto detí do vzdelávania.

O tom, čo sa v školách deje, ako túto novú situáciu zvládajú, či ako sa darí deťom z Ukrajiny vo vzdelávaní, však dlho chýbali spoľahlivé údaje. Ministerstvo školstva ich systematicky nezbiera. K dispozícii boli len dva prieskumy z minulého školského roka. Jeden robila Štátna školská inšpekcia a druhý Komenského inštitút.

Bez kvalitných údajov sa však len ťažko dajú prijímať dobré opatrenia. Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime hlbšie zmapovať, ako sa školám darí začleňovať deti z Ukrajiny do vzdelávania. V spolupráci s viacerými inštitúciami sme uskutočnili dve zisťovania na základných školách. Výsledky sme predstavili minulý týždeň.

Vďaka nim teraz máme celkom dobrú predstavu, ako vzdelávanie detí z Ukrajiny prebieha a čo treba robiť, aby školy dokázali týmto deťom pomôcť.

Plošný dotazníkový prieskum a hĺbková kvalitatívna sonda

Prvé zisťovanie sme uskutočnili v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou. Všetkým základným školám na Slovensku sme zaslali dotazník o vzdelávaní detí z Ukrajiny. Do prieskumu sa zapojili necelé dve tretiny (60,3 percenta) všetkých základných škôl a približne dve tretiny (67,6 percenta) tých škôl, ktoré majú žiakov a žiačky z Ukrajiny.

Zároveň sme v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava uskutočnili hĺbkovú sondu v deviatich základných školách v Bratislave. O skúsenostiach a potrebách pri vzdelávaní detí z Ukrajiny sme hovorili priamo so zamestnankyňami a zamestnancami škôl.

Celé znenie článku dostupné na: https://dennikn.sk/3298114/skolsky-tyzden-nove-udaje-ukazali-ze-skoly-pri-zaclenovani-deti-z-ukrajiny-do-vzdelavania-potrebuju-vyrazne-viac-podpory/

Čítajte aj