Pandémia odhalila veľmi jasne, kde sú nedostatky zložitých systémov vytvorených – i keď s dobrou vôľou nami – ľuďmi. Systémov, ktoré zjavne potrebujú revíziu v podobe poľudštenia. Vidíme snahu Ministerstva školstva zmierňovať dôsledky pandémie. Poďme sa však pozrieť – skrz čísla – na to, kde sú skutočné potreby aktérov v školskom prostredí.

Nemecké výskumy hovoria o 1/3 populácie detí, kde pandémia zanechala následky na prežívaní detí. Máme poradenské zariadenia s mimoriadne nedostačujúcim IT vybavením.

Asistenti v číslach

Máme 3161 asistentov zo štátneho rozpočtu (necelých 37 %), ďalších 2031 z EÚ fondov (24 %), čo je spolu stále iba 61 % potrieb detí a škôl. A to sa dá očakávať ešte prudký nárast po pandémii.

Školský podporný tím v číslach

Odborných zamestnancov – tzv. školský podporný tím – je na základných a stredných školách 822 z EÚ fondov a 485 z rozpočtu škôl. Táto skupina spolu 1306 odborníkov má pomáhať na školách deťom a rodinám s následkami pandémie. Majú pomáhať mase až 692 950 žiakov ZŠ a SŠ. Na jedného odborníka tak pripadá až 530 žiakov!

Odborníci v MŠ v číslach

V materských školách je situácia priam na nule. Napriek tomu, že od septembra 2021 otvárame povinné predškolské vzdelávanie podporných odborníkov, podľa súhrnného výkazu škôl (k 31.12.2020), máme asi 50 odborníkov z peňazí Ministerstva školstva/zriaďovateľov a asi 500 z EÚ fondov (vrátane asistentov). To je na približne 170 000 detí a ďalšie tisíce, ktoré by mohli nastúpiť vďaka povinnému predprimárnemu vzdelávaniu. Znamená to, že na jedného odborníka/asistenta je 3 100 detí!

Len zhruba každá šiesta základná škola má v SR školský podporný tím a asi každá 61. materská škola.

To rozhodne nie sú lichotivé čísla na to, že sa nám v septembri vracajú do škôl deti v nedobrom stave.

Žiaľ, namiesto investovania peňazí do ľudí sa od septembra 2021 dostanú do škôl z React EÚ IT technológie za 40-mil. eur pre druhý stupeň a stredné školy nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Pri závislostiach, ktorým dnes deti čelia sa zdá, že aj bez koncepcie a stavu vybavenia škôl považuje toto ministerstvo za prioritu. A riešenie zmierňovania skutočných následkov po pandémii je v nedohľadne. Nemáme dáta, analýzy, modernizačný dlh, ale ideme veselo nakupovať a deti sú opäť na vedľajšej koľaji..

Použité zdroje:

  1. Pandémia má negatívny vplyv na duševné zdravie mládeže, tvrdia nemeckí odborníci. 4. 3. 2021. Pravda. Dostupné na: https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/579604-pandemia-ma-negativny-vplyv-na-dusevne-zdravie-mladeze-tvrdia-nemecki-odbornici/
  2. Štvrťročný výkaz o práci v školstve 1-04. MŠVVŠ SR. Dostupné na: https://p104.svspn.sk/vykaz/prehlady_ost.php

Spracoval: Viktor Križo

Infografika odbornici v cislach
Počet odborníkov na školách je nízky

Pošlite to ďalej: