Ivana Horakova lektorka nenasilna komunikacia Inklucentrum

Autorizovaná trenérka Nenásilnej komunikácie (CNVC, USA).

Je autorizovanou trenérkou Nenásilnej komunikácie (pod Centrom pre nenásilnú komunikáciu, USA) a od r. 2018 vedie v ČR výcvik Mediácia pre život. Od roku 2011 facilituje tréningové skupiny nenásilnej komunikácie a semináre zamerané na komunikačné zručností. Ivana je praktikantkou Somatic Experiencing®, vo svojej práci prizýva múdrosť našeho tela a uplatňuje poznatky o nervovom systéme a traume podľa podľa Petera Levina. 

Okrem školení nenásilnej komunikácie pod vedením rôznych lektorov zo zahraničia a 3-ročného výcviku Somatic Experiencing®, absolvovala 2-ročný výcvik vtelenej nenásilnej komunikácie Eurolife – Living Compassion pod vedením Roberta Gonzalesa (Nemecko), ročný výcvik mediácie NVC Mediation Immersion Programme (Poľsko) podľa prístupu Mediate your life, 3-ročný výcvik práce s energetickým systémom tela Training for Life (Komala Amorim a Gregor Steinmaurer, ČR), na ktorom zároveň niekoľko rokov asistovala. Absolvovala viaceré prehlbujúce kurzy pod vedením Thomasa Hübla, Terryho Reala a Williama Uryho. Vyštudovala Sociálnu a kultúrnu ekológiu na Karlovej univerzite v Prahe. V minulosti tiež pôsobila tiež ako lektorka hathajogy a relaxačných techník. Od roku 2014 ponúka mediáciu podľa NVC pre jednotlivcov a organizácie. Má bohaté skúsenosti s vedením seminárov nenásilnej komunikácie pre skupiny, organizácie, školy a firmy v ČR, SR a v zahraničí. www.ivanahorakova.com

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: