Olga Okalova Lektorka Inklucentrum

Sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, lektorka.

Vo svojej práci sa zameriavam na sieťovanie, komunitné plánovanie a multidisciplinaritu.

Spolu so školskými komunitami sa venujem predovšetkým bezpečiu a dialógu v školách, tiež inklúzii, ktorá vychádza z postmoderny. Dlhodobo pôsobím ako vysokoškolská učiteľka, lektorka, facilitátorka a teraz tiež ako ambasádorka multidisciplinárneho prístupu v ŽSK.

Niekoľko rokov realizujem poradenstvo a konzultačnú činnosť. Chvíľu som pracovala aj ako dobrovoľníčka v internetovej poradni IPčko, o.z.. Pri práci s rodinou pracujem s pripojením hlasov a jazykov do konverzácii o žiadanej zmene. Baví ma spoločne hľadať spôsob ako tvoriť dialóg, a z neho liečivý systém, v ktorom sa cítime spoločne dobre. Komunikácia v konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii a porozumeniu rovnováhy fungovania vo vzťahoch. Darí sa mi práca so skupinami profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať pojítka tímovosti, efektívnej spolupráce a užitočného dialógu. Osobne myslím, že som neustále na dobrodružnej ceste sebapoznania.

Mnohokrát sa vďaka konštruktom s inými o sebe veľa dozvedám, no spôsobom, ktorý ma rozvíja a baví. Systematicky sa venujem školiacej a koordinačnej činnosti zameranej na etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov do komunít. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré vzdelávacie programy. Vo vlastnej praxi najviac používam kolaboratívne, dialogické prístupy i „Solution Focused Approach“.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: