Pomáhame v inklúzii vďaka Nadácii Pontis v programe Srdce pre deti

TRVANIE PROJEKTU: 01.01.2022 – 30.06.2022

Program “Pomáhame v inklúzii” v školách má za cieľ intenzívne a osobne podporiť školy a v nich pedagogických asistentov a členov školských podporných tímov.

Poskytneme im vzdelávanie a metodickú pdoporu, na mieru šité poradenstvo a mentoring pri zavádzaní inkluzívnych zmien do ich škôl. Konkrétne nástroje podpory: vzdelávanie („low cost“ kurzy), metodické materiály a bulletiny, online poradenstvo, séria online metodických videí ako učiť inkluzívne v triede, kampaň za lepšie podmienky a kvalitu práce podporných profesií v školách, reagovanie na zmeny a potreby konkrétnych 100 škôl a ich sprevádzanie podľa ich podmienok.

Projekt podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

logo partner nadacia pontis