Pomôžeme asistentom a ŠPT s Nadáciou SPP

TRVANIE PROJEKTU: 15.011.2021 – 30.06.2022

Projekt s podporou Nadácie SPP v Programe podpory partnerstiev v šk. roku 2021/2022 vyvzdelá ďalších odborníkov (asistentov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov). Cieľom je aj vytvoriť metodické materiály na zvládanie podpory detí po pandémii v školách, podpore duševného zdravia a systémovej práce s deťmi v riziku.

Túto metodickú podporu vo forme bulletinov budeme distribuovať do škôl, ktoré prejavia záujem. Zároveň zasielame na všetky školské úrady a do poradenských zariadení.

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia spp