Spolupracujeme so SOFA na trauma rešpektujúcom prístupe

TRVANIE PROJEKTU: apríl 2022 – marec 2024

Projekt PorT (Early detection, prevention and intervention of domestic violence involving children and young people through establishing the Institute for Trauma Informed Education and Care): “Institut trauma respektujícího přístupu” je jedinečný projekt, ktorý realizuje SOFA Society for All (predtým Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) v prepojení s partnermi z Nórska, USA a krajinami V4. Slovensko bude zastupovať v tomto projekte Inklucentrum a naša odborníčka Zuzana Krnáčová.

Projekt prináša systémovú a multidisciplinárnu podporu odborníkov pracujúcich s deťmi a mladistvými s nepriaznivými skúsenosťami v detstve a vývojovým traumatom, zlepšenie včasnej identifikácii, prevencii a ochrany a pritom sa vychádza najmä z konceptu Neurosekvenčného modelu v terapii a edukácii (Child trauma Acadame, B. Perry) polyvagálnej teórie (S. Porges) či behaviorálna analýza PBIS.

Program je financovaný z EÚ v rámci Programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV)

logo SOFA

Projekt bude realizovať a vytvárať vzdelávacie programy (64 hodín) pre preškolenie lektorov z celej ČR a neskôr cez nich sa vytvorí aj menší program (16 hod.) pre učiteľov a pracovníkov v školách ale aj sociálnych službách. Vytvoria sa metodiky, infografiky a videá v tejto téme.

Inklucentrum ako spolupracujúca organizácia bude členom medzinárodného supervízneho tímu pri pripomienkovaní materiálov a obsahu vzdelávaní v téme. Zároveň sa veľmi tešíme, že tento prístup a vzdelávanie budeme môcť neskôr priniesť aj do portfólia vzdelávania priamo u nás v Inklucentre cez našich vyškolených lektorov a odborníkov.