Spolupráca s Berlínom v projekte Erasmus+

TRVANIE PROJEKTU: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2022

Logo InkluNet

Inklucentrum začína svoj prvý Erasmus+ projekt spoluprácou v malom partnerstve s organizáciou Inclution v Berlíne. Náš spoločný projekt nesie názov „Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania “- InkluNET. Vymeníme si v ňom svoje skúsenosti v téme inkluzívneho vzdelávania na školách na Slovensku a v Nemecku.

Partnerom projektu je organizácia Inclution gUG, ktorá v Nemecku, podobne ako Inklucentrum u nás na Slovensku, šíri a napomáha presadzovaniu inkluzívneho vzdelávania.

Týchto 10 okruhov bude tvoriť jadro našej výmeny, pričom prvé štyri témy nám predstaví nemecký partner a my ostatné témy. Všetkých 10 tém komplexne spracujeme vo forme metodických bulletinov aj so sprievodnými krátkymi videami priamo z praxe škôl medzi deťmi a následne ponúkneme vo forme vzdelávania. Naše spoločné a vzájomne prediskutované know how pripravíme aj na preklad do angličtiny a nemčiny a tak pripravíme cestu pre nové partnerstvá. Cez platformu Epale a SEG identifikujeme možných partnerov z krajín EÚ a s niekoľkými sa aktívne zosieťujeme, aby sme pripravili väčší spoločný projekt – sieť inkluzívneho vzdelávania naprieč krajinám EÚ. To najlepšie z tejto téme chceme priniesť do európskeho priestoru a zároveň získať všetko kvalitné pre naše vlastné školy. Už teraz sa tešíme na všetky dobrodružstvá a stretnutia, ktoré v rámci tohto projektu zrealizujeme, najmä na návštevu škôl v Berlíne, kde budeme nielen natáčať diferencované vyučovanie v miestnej škole, ale umožníme už prvej posádke učiteľov a expertov vidieť v praxi inkluzívne vzdelávania v bežných štátnych školách.

Projekt oficiálne začal 1.novembra 2021, ale prebieha počas celého roka 2022 so zakončením 31.decembra 2022.

Kľúčové témy projektu

  • Artefiletika
  • Ranné kruhy
  • Školský podporný tím
  • Učenie vo vekovo zmiešaných triedach
  • Nenásilná komunikácia
  • Krízová intervencia
  • Skupinové facilitatívne učenie
preklady bulletinov

V týchto témach sme vytvorili edukačné videá a publikovali bulletiny. Všetky videá s titulkami v nemeckom a anglickom jazyku sú dostupné na YouTube kanály Inklucentra

Z našich aktivít

ŠTUDIJNÉ NÁVŠTEVY

V dňoch 16. a  17. mája 2022 navštívil kolektív Inklucentra základnú školu Picasso (https://www.picasso-grundschule.de/) a Evanjelickú školu v Berlíne. So záujmom sme pozorovali to, ako je inkluzívne vzdelávanie implementované vo vekovo zmiešaných triedach. V navštívených školách sú to zmiešané ročníky 1-3 a 7-9.

Naspäť na Slovensko sme sa vracali naplnení poznatkami a s jasnou misiou: napomôcť k vytvoreniu inkluzívnej školy v Bratislave kde bude možné vekovo-zmiešané učenie pilotne testovať.

Ďakujeme učiteľom a ďalších pracovníkom v Berlínskych školách na vrelé uvítanie. Venovali nám svoj čas v diskusiách a umožnili vidieť vyučovanie priamo v triedach. Veľmi si vážime stretnutie s bývalým riaditeľom Picasso školy Michaelom Verwornom.  Už po páde komunizmu v roku 1990 mal víziu školy pre všetkých a budoval ju s veľkým nasadením.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožňili túto významnú nemecko-slovenskú výmenu.
Počas návštevy sme vytvoli množstvo video materiálu v triedach Picasso školy a z rozhovorov s  riaditeľom Evanjelickej školy (Evangelische Schule Berlin Zentrum). Video materiály sme využili na vytvorenie krátkych filmov.
Projekt inklunet 013

In Berlin…

Projekt inklunet 016
Projekt inklunet 007
Projekt inklunet 009
Projekt inklunet 012
Projekt inklunet 003 1
Projekt inklunet 002
Projekt inklunet 015
Projekt inklunet 014

In Slovakia

Diskusie
Erazmus natacanie4
Erazmus natacanie1
Erazmus natacanie3

VIDEÁ

Odborníci z inclution a Inklucentra sú praktici, ktorí už roky pracujú priamo v teréne. Ich prístupy preto predstavujeme  širokej verejnosti prostredníctvom krátkych videí.

Pedagógom dobre poslúžia ako inšpirácia pre vlastnú prax alebo ako malý návod, ako na to. Uvidia, ako prebieha diferencované vyučovanie, reflektívne a facilitatívne učenie, artefiletika či ranné kruhy.

Cez vizuálne zážitky tak chceme dostať inkluzívne prístupy bližšie k tým, ktorých sa témy týkajú.

Erazmus natacanie3

Morning circles in teaching – principles of education and experience

Interview with the principal of the primary school about the “Morning Circles in the Classroom“.

Age-mixed learning : principles and experiences

Age-mixed learning through the eyes of the former principal of the Picasso Primary School in Berlin

Artephiletics – principles and experience

Facilitative and reflective learning – principles and experiences

YouTube kanal @Inklucentrum sledujte

Inclution je aktívna organizácia pôsobiaca v Berlíne v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktorá sa už niekoľko rokov tejto problematike, ako jedna z mála, venuje. Bola zapojená do viacerých európskych projektov. Venuje sa advokácii pre inkluzívne vzdelávanie pomocou osvety o Dohovore (CRPD) a inkluzívnych prístupoch (Person centred thinking) – konkrétne presadzovaním témy, sieťovaním s “decision makers” v politike a školskej správe, boj proti segregácii vzdelávaním.
Zaoberá sa transferom inkluzívnych prístupov do škôl – adaptácia (z-inkluzívnenie) Manuálu o ľudskoprávnom vzdelávaní pre deti a mládež, vývoj inkluzívnych cvičení pre rôznorodé kolektívy. Jedným z cieľov je rozvoj a spevňovanie empatie a zručností aktívne načúvať u detí. V neposlednom rade rieši politické vzdelávanie k inklúzii pomocou pohľadu do histórie a spracovanie obsahu umením – dramaticky, výtvarne, literárne.

logo inclution

Stanka nás oboznámila s metódou Tell-Listen-Retell-Understand, Rozprávaj-Počúvaj-Prerozprávaj-Porozumej. Metódu si všetci hneď aj vyskúšali na aktivite “Kto sme ja” a “3 veci”.  Aj keď zoomove stretnutia vedia byť neosobné, toto rozhodne nebol ten prípad. Podarilo sa nám naviazať kontakt, aj vďaka rozdeleniu do malých pracovných skupín. Za krátky čas sme stihli porozprávať niečo o sebe a dozvedieť sa zaujímavé veci o kolegoch a kolegyniach pôsobiacich po celom Slovensku. Práca s digitálnymi pomôckami padlet, answergarden a kahoot je zábavná a dala nám priestor participovať. Učitelia a učiteľky sa už 5. mája stretnú na druhej časti  Sociálna inklúzia a Storytelling II.

logo partner europska unia

Aktivity sú súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nemeckou inclution.org v rámci Erasmus+ Projektu InkluNET. Projket je spolufincovaný Európskou úniou.

Dňa 27. apríla prebehlo prvé vzdelávanie Sociálna inklúzia a Storytelling I. v rámci bilaterálnej spolupráce s Berlínskou organizáciou Inclution – inclusive solutions.

Na webinári sa zúčastnilo 25 pedagógov, ktorí sa dozvedeli aj o tom, prečo je dôležité dať priestor rozprávaniu a počúvaniu osobných príbehov detí a mladých ľudí v školských komunitách. Ale aj o tom, prečo je sociálna inklúzia priamo napojená na vzájomné sa poznanie a porozumenie.

Aj keď sme sa prepojili len virtuálne, podarilo sa nám navodiť výbornú atmosféru spolutvorby. Lektorka Stanka Schenck pôsobiaca v partnerskej organizácia inclution.org v Berlíne,  predstavila filozofiu európskeho projektu “Me and Your Stories” (moje a vaše príbehy). Jeho výstupom je voľne prístupný praktický kufrík aktivít a pomôcok na webe “MYS-Toolbox”. https://rixwiki.org/mys/home

preklady bulletinov

Vybrané bulletiny prekladáme do anglického a nemeckého jazyka.

[/vc_column_inner]
2022 04 27 Storytelling webinar
[/vc_row_inner]