Spolupráca s Berlínom v projekte Erasmus+

 1. Inklucentrum
 2. Spolupráca s Berlínom v projekte Erasmus+

TRVANIE PROJEKTU: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2022

Inklucentrum začína svoj prvý Erasmus+ projekt spoluprácou v malom partnerstve s organizáciou Inclution v Berlíne. Náš spoločný projekt nesie názov „Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania “- InkluNET. Vymeníme si v ňom svoje skúsenosti v téme inkluzívneho vzdelávania na školách na Slovensku a v Nemecku.

Partnerom projektu je organizácia Inclution gUG, ktorá v Nemecku, podobne ako Inklucentrum u nás na Slovensku, šíri a napomáha presadzovaniu inkluzívneho vzdelávania.

Inclution je aktívna organizácia pôsobiaca v Berlíne v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktorá sa už niekoľko rokov tejto problematike, ako jedna z mála, venuje. Bola zapojená do viacerých európskych projektov. Venuje sa advokácii pre inkluzívne vzdelávanie pomocou osvety o Dohovore (CRPD) a inkluzívnych prístupoch (Person centred thinking) – konkrétne presadzovaním témy, sieťovaním s “decision makers” v politike a školskej správe, boj proti segregácii vzdelávaním.
Zaoberá sa transferom inkluzívnych prístupov do škôl – adaptácia (z-inkluzívnenie) Manuálu o ľudskoprávnom vzdelávaní pre deti a mládež, vývoj inkluzívnych cvičení pre rôznorodé kolektívy. Jedným z cieľov je rozvoj a spevňovanie empatie a zručností aktívne načúvať u detí. V neposlednom rade rieši politické vzdelávanie k inklúzii pomocou pohľadu do histórie a spracovanie obsahu umením – dramaticky, výtvarne, literárne.

logo inclution
logo partner europska unia

Aktivity sú súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nemeckou inclution.org v rámci Erasmus+ Projektu InkluNET. Projket je spolufincovaný Európskou úniou.

Kľúčové témy projektu

 1. Storytelling
 2. Využitie multimédii v storytellingu
 3. Diferencované vyučovanie
 4. Dejepis a sociálna inklúzia vs. nacizmus
 5. Nenásilná komunikácia
 6. Artefiletika
 7. Ranné kruhy
 8. Školský podporný tím
 9. Krízová intervencia
 10. Facilitatívne a reflektívne učenie

Týchto 10 okruhov bude tvoriť jadro našej výmeny, pričom prvé štyri témy nám predstaví nemecký partner a my ostatné témy. Všetkých 10 tém komplexne spracujeme vo forme metodických bulletinov aj so sprievodnými krátkymi videami priamo z praxe škôl medzi deťmi a následne ponúkneme vo forme vzdelávania. Naše spoločné a vzájomne prediskutované know how pripravíme aj na preklad do angličtiny a nemčiny a tak pripravíme cestu pre nové partnerstvá. Cez platformu Epale a SEG identifikujeme možných partnerov z krajín EÚ a s niekoľkými sa aktívne zosieťujeme, aby sme pripravili väčší spoločný projekt – sieť inkluzívneho vzdelávania naprieč krajinám EÚ. To najlepšie z tejto téme chceme priniesť do európskeho priestoru a zároveň získať všetko kvalitné pre naše vlastné školy. Už teraz sa tešíme na všetky dobrodružstvá a stretnutia, ktoré v rámci tohto projektu zrealizujeme, najmä na návštevu škôl v Berlíne, kde budeme nielen natáčať diferencované vyučovanie v miestnej škole, ale umožníme už prvej posádke učiteľov a expertov vidieť v praxi inkluzívne vzdelávania v bežných štátnych školách.

Projekt oficiálne začal 1.novembra 2021, ale prebieha počas celého roka 2022 so zakončením 31.decembra 2022.

Z našich aktivít

SOCIÁLNA INKLÚZIA A STORYTELLING I.

Dňa 27. apríla prebehlo prvé vzdelávanie Sociálna inklúzia a Storytelling I. v rámci bilaterálnej spolupráce s Berlínskou organizáciou Inclution – inclusive solutions.

Na webinári sa zúčastnilo 25 pedagógov, ktorí sa dozvedeli aj o tom, prečo je dôležité dať priestor rozprávaniu a počúvaniu osobných príbehov detí a mladých ľudí v školských komunitách. Ale aj o tom, prečo je sociálna inklúzia priamo napojená na vzájomné sa poznanie a porozumenie.

Aj keď sme sa prepojili len virtuálne, podarilo sa nám navodiť výbornú atmosféru spolutvorby. Lektorka Stanka Schenck pôsobiaca v partnerskej organizácia inclution.org v Berlíne,  predstavila filozofiu európskeho projektu “Me and Your Stories” (moje a vaše príbehy). Jeho výstupom je voľne prístupný praktický kufrík aktivít a pomôcok na webe “MYS-Toolbox”. https://rixwiki.org/mys/home

2022 04 27 Storytelling webinar

Stanka nás oboznámila s metódou Tell-Listen-Retell-Understand, Rozprávaj-Počúvaj-Prerozprávaj-Porozumej. Metódu si všetci hneď aj vyskúšali na aktivite “Kto sme ja” a “3 veci”.  Aj keď zoomove stretnutia vedia byť neosobné, toto rozhodne nebol ten prípad. Podarilo sa nám naviazať kontakt, aj vďaka rozdeleniu do malých pracovných skupín. Za krátky čas sme stihli porozprávať niečo o sebe a dozvedieť sa zaujímavé veci o kolegoch a kolegyniach pôsobiacich po celom Slovensku. Práca s digitálnymi pomôckami padlet, answergarden a kahoot je zábavná a dala nám priestor participovať. Učitelia a učiteľky sa už 5. mája stretnú na druhej časti  Sociálna inklúzia a Storytelling II.

PREKLADY BULLETINOV

preklady bulletinov

Vybrané bulletiny prekladáme do anglického a nemeckého jazyka.

TVORBA VIDEÍ

Experti v inclution aj Inklucentre sú praktici, ktorí roky pracujú aj priamo v teréne. Ich prístupy preto budeme prezentovať prostredníctvom krátkometrážnych videí širokej verejnosti. Pedagógom dobre poslúžia ako inšpirácia do vlastnej praxe alebo aj ako malý návod ako na to. Uvidia tak ako prebieha diferencované vyučovanie, reflektívne a facilitatívne učenie či artefiletika alebo ranné kruhy.

YouTube kanal @Inklucentrum sledujte

Cez vizuálne zážitky tak chceme dostať inkluzívne prístupy bližšie k tým, ktorých sa témy týkajú.

Erazmus natacanie2