Zaraďovanie detí cudzincov na T9

Do konca novembra 2023 musia školy podľa pokynov NIVAMU prihlasovať všetkých deviatakov na testovanie 9: Usmernenie k prihlasovaniu žiakov na testovanie žiakov 9. ročníka. Pre deviatakov – cudzincov štát poskytuje možnosť zaradenia do kategórie ŠVVP. Je však potrebné o to formálne požiadať. Využije návrh tlačiva, ktorý sme pripravili.

Testovanie T 9 deti cudzincov
Pri testovaní T9 môžu cudzinci využiť prekladový slovník, asistenta alebo im môže byť vyhradený extra čas ak to potrebujú. Toto platí aj pre deti so ŠVVP.

Situácia je taká, že žiaľ ani po dvoch rokoch vojny a desiatkach rokov vzdelávania detí cudzincov štát nemá zabezpečený spravodlivý systém podpory a kariérové rastu pre týchto žiakov, aby sa v súlade s medzinárodným Dohovorom o právach detí a Komentárom OSN č. 14 (2013) mohli všetky deti vzdelávať na našom území bez diskriminácie.

Mnoho detí s vysokým potenciálom končí na učilištiach a vypadávajú zo systému a radikalizujú sa. Systém prijímacích pohovorov a testovania neumožňuje takmer žiadnu podporu pre tieto deti. 

V tomto školskom roku je tu snaha ministerstva mierne tieto podmienky zlepšiť – aj keď určite nie zrovnoprávniť. Napriek tomu Vám prinášame riešenie v tejto situácií, ako pomôcť aj týmto deťom, aby neboli ohrozené sociálnym vylúčením a predčasným ukončením školskej dochádzky. 

Formálne zaradenie do kategórie ŠVVP musíte stihnúť do konca novembra 2023

Pri zaraďovaní žiakov cudzincov podľa uvedených pokynov odporúčame všetkým CPP využiť návrh tlačiva pre zaradenie žiakov cudzincov na T9 do druhej skupiny znevýhodnenia aby mohli mať, ak potrebujú, viac času, prekladový slovník, či asistenta. Rovnako ako to majú možnosť mať aj iné deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaľ, bez formálneho zaradenia do kategórie ŠVVP úpravy nie sú možné. 

Nezabudnite, že čas je iba do konca novembra 2023. Oslovte svoje CPP a pomôžte aj týmto deťom. 

Najlepší záujem dieťaťa podľa Komentára č. 14 musí mať prednosť pred všetkými inými našimi právnymi predpismi – toto majme stále na mysli. 

Ďakujeme v mene všetkých rodičov a žiakov, ktorí Vás o pomoc často ani nemôžu vo svojej materinskej reči požiadať…

Vzor dokumentu

Vzor CPP
Vzor CPP Navrh PO pre deti cudzincov T9.docx (dokument na stiahnutie)

Tím Inklucentra

Čítajte aj