Asistentský debakel: do škôl príde len 9 nových asistentov

Po minuloročnej letnej inkluzívnej lotérii s pedagogickými asistentami kedy ministerstvo na tisíce požiadaviek odpovedalo navýšením o 43 asistentov tento rok predstavilo niečo, čo sa nedá nazvať inak ako debaklom.

Asistentsky debakel ministerstvo navysilo o 9 asistentov
Kto opäť prehráva sú riaditelia, učitelia a rodičia, ktorí očakávali v tomto roku pedagogického asistenta do svojej triedy.

V pondelok 1. augusta 2022 zverejnilo ministerstvo každoročnú dotáciu na asistentov, z ktorej sa dočítate, že počet navýšených asistentov je 9 úväzkov. Ide o historické minimum. Ministerstvo pritom na svojich webových stránkach a facebooku ubezpečuje, že inklúzia je prioritou (napríklad Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, alebo Facebook status zo dňa 9. júna). Požiadaviek na asistentov bolo 12 798 úväzkov, realita bude iba 6144, čo je sotva 48 % potrieb škôl.

Stovky miliónov eur sa čerpá na tému inklúzie z Plánu obnovy a aktuálnych eurofondov a pripravuje sa nové čerpanie na ďalšie obdobie 2021-2027 v ešte väčšom rozsahu.

Na tlačovej konferencii v strede leta ministerstvo v podstate len oznamuje, koľko máme asistentov, pričom informácia o navýšení počtov – o 9 asistentov oproti minulému roku – nezaznie. Ďalej oznamuje, že od októbra by mohlo ísť do škôl ďalších 600 asistentov z Plánu obnovy iným mechanizmom a to cez poradenské zariadenie, pričom na každú poradňu pôjdu 4 asistenti.

Ministerstvo nepovedalo, ako to chce zariadiť, keďže z Plánu obnovy sa financujú viaceré reformy školstva, pričom na 600 asistentov by pri plate 1047 eur mesačne sme potrebovali na jeden šk. rok takmer 8 miliónov eur. A to sme opäť len pri eurofondoch a nerátame, že platy sa budú dvíhať aj od januára 2023.

Zároveň ministerstvo prišlo s nápadom, že asistenti budú zamestnaní v poradniach. Tento zásah nemá ani odborné ani pracovno-právne vysvetlenie. Uprostred leta bez toho, aby sa to prediskutovalo široko s poradenským systémom sa oznamuje zmena, ktorá má padnúť na poddimenzovaný a reformujúci sa poradenský systém. Je to mimoriadne zlá správa pre školy, pre poradne ako aj pre rodičov.

Podľa akého kľúča poradne vyšlú takýchto asistentov do škôl? Kto bude zodpovedať za pracovno-právne problémy v školách, keď asistent nebude interný zamestnanec školy? Bude sa môcť zúčastňovať pedagogických rád? Právne sa bude zodpovedať riaditeľovi poradne, ale čas bude tráviť v škole. K takémuto fungovaniu nemáme žiadne právne analýzy a v čase množstva problémov škôl toto považujeme za ďalší. O tom, ktorej reforme z Plánu obnovy sa financie vezmú nevieme. 

Ministerstvo pri zvyšovaní počtu prvákov v triedach od 1.1.2022 v novele školského zákona uviedlo v dôvodovej správe k zákonu, že pridelí každej prváckej triede, ktorá bude mať navýšený počet nad 22 detí ďalších asistentov. O týchto sme sa však nedozvedeli vôbec nič a školský rok začína už o necelý mesiac. Zimný sľub ministerstva sa zjavne už roztopil. 

Horúce leto prinesie školám od septembra ďalšie schladenie. Namiesto systémových krokov, podpory najslabších a inklúzie, ktorú slovami hlása ministerstvo, sa dočkáme nejasne namiešaného koktajlu, ktorý si vypijú opäť školy a rodičia.  

Autor: Viktor Križo

Čítajte aj