Letná inkluzívna lotéria ministerstva na asistentov

Bratislava, 27. júla 2021

Ministerstvo školstva pomerne neskoro až 27. júla 2021 zverejnilo výsledky prideľovania dotácii na asistentov učiteľa (ďalej len AU) od septembra 2021, pričom navýšilo iba 43 úväzkov nevedno podľa akých kritérií. Len polovica učiteľov/tried/škôl/rodičov/detí, ktoré to potrebujú, dostane od septembra asistenta. Situácia tak aj v ďalšom školskom roku zostáva alarmujúca

Letna loteria ministerstva asistent ucitela 2
Dostať v novom školskom roku úväzok pre asistenta učiteľa je ako výhra v lotérii. Schválených je len 43 úväzkov.

Z údajov, ktoré nám cez infožiadosť poskytlo ministerstvo školstva vyplýva, že z EÚ fondov máme aktuálne financovaných 1794,58 AU. Z vlastných zdrojov školy platia 369,13 AU a z každoročnej dotácie ministerstva je to 3161,61 úväzkov. Spolu bolo doteraz na školách 5325,32 asistentov, čo bolo ani nie 50 % z požiadaviek škôl. 

Školy žiadali 10 593 asistentov učiteľa. Ministerstvo schválilo len 43 úväzkov, bez akýchkoľvek kritérii.

Od septembra 2021 nastane len kozmetická zmena. Požiadavky škôl, ktoré predkladali v máji 2021 cez pravidelný ministerský systém každoročných dotácii, sa k septembru 2021 vyšplhali na 10 593,91 úväzkov asistentov. Počet asistentov z dotácie ministerstva sa však navýši len o 43,01 asistentov.

Zároveň ministerstvo ešte v marci avízovalo, že dá ďalších 8 miliónov na asistentov a podporné profesie. Tieto eurofondové peniaze nie sú však nové finančné prostriedky, ale iba zostatok z nedočerpaných financií na tento istý účel z doterajších fondov projektu Pomáhajúce profesie z dielne Metodicko-pedagogického centra. Z neminutých peňazí tak pôjde k septembru ešte 349 asistentov. Z toho vyplýva, že k septembru bude na školách asi 5717,24 AU, čo bude zhruba 53,9% potrieb škôl.

Treba zdôrazniť, že v týchto číslach sa vôbec nenachádzajú materské školy, ktoré štát nijako nepodporuje v profesii asistenta a celú ťarchu prenecháva na samosprávy. Napriek tomu, že v septembri by mali inkluzívne nastúpiť všetky predškolské deti do materskej školy a prvý krát tak budú mať možnosť dostať sa do škôlky aj deti, ktoré majú akékoľvek bariéry, podpora štátu nebude žiadna. 

Počet detí v 5. skupinách, ktoré vyžadujú podporu asistenta, nám rovnako sprístupnilo ministerstvo. Len najťažších prípadov viacnásobného či mentálneho znevýhodnenia a autizmu (skupina 4 a 5), na ktoré školy žiadali asistenta, je 6708 detí. Ani len o tieto deti sa štát nepostará ani v septembri 2021. Ďalších 4784 detí zo skupiny 2 a 3 s rozličnými telesnými postihnutiami budú mať podporu asistenta asi len zriedka no a 12915 detí s menej viditeľnými ťažkosťami (v učení alebo v správaní, ADHD, ľahšie mentálne postihnutie, žiaci chorí a zdravotne oslabení) zo skupiny 1 sa k podpore dostanú len v malej miere. Kritéria prideľovania neexistujú, takže nie je jasné, ktoré deti a na základe čoho podporu dostanú. Tisíce detí cudzincov, množstvo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, takúto podporu nedostanú vôbec.

OSN i UNICEF upozorňujú na generačnú katastrofu na deti v pandemickej situácii a na devastačné následky na životoch detí (UNICEF), ministerstvo školstva nezbiera a nedisponuje doteraz žiadnymi dátami o slovenských deťoch a dopade pandémie na ich duševné zdravie a edukačný rozvoj. Podľa dát nemeckých detí sa už na jar hovorilo o tretine detí, ktoré majú psychické ťažkosti, podobné dáta u nás ukazujú na nízky wellbeing učiteľov. Ministerstvo školstva ani vláda SR nijako nepodporilo podporné opatrenia pre deti, naopak umožňuje prepadávanie detí.

Naproti tomu však od septembra 2021 podporí to isté ministerstvo nákup tabletov a počítačov do škôl 40-miliónmi z európskych fondov REACT-EU, ktoré majú pomáhať zvládať následky pandémie, pričom opäť nemá žiadne dáta potrieb škôl v oblasti digitalizácie a až po výzve komory učiteľov ich začalo zbierať

Tak sa zdá, že ministerstvo školstva o inklúzii viac rozpráva ako koná, pripravujú sa metodiky podporných opatrení bez reálnych skutkov v podobe masívneho zvyšovania úväzkov asistentov a podporných tímov, ktorí by mali takéto opatrenia realizovať. Nemožno totiž očakávať od vyčerpaných riaditeľov a učiteľov, ktorých je už nedostatok, že budú pri náraste počtu ťažkostí u detí, všetko zvládať bez ďalšej podpory.

Viktor Križo

Čítajte aj