Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia
webinar inkluzivna legislativa pre poradne

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

Prihláste Váš kolektív a absolvujte toto vzdelávanie ako aktualizačné alebo inovačné vzdelávanie pre PZ a OZ.
Cenu vám vyrátame. Kontaktujete nás: [email protected]

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebujete z pohľadu poradenského zariadenia. Jednak ako zamestnanec (Vaše zaradenie, atestácie, vzdelávanie, kompetencie) a jednak v podpore škôl a klientov. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Tento webinár je v kocke a na mieru šitý pre poradenské zariadenia. A bonus pre vás – máme aj informácie k novelám zákonov 2021.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • poradenské zariadenia.

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • získate hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii,
  • poznatky o možnostiach úprav v IVP klientov a písaní správ,
  • čo prinášajú novely zákonov 2021 do poradenských zariadení?

Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

TENTO WEBINÁR REALIZUJEME AJ VĎAKA SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

termíny sú predbežné

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

REZERVÁCIA TERMÍNU

Rezervujte si termín pre Váš kolektív na: [email protected]

Dátum

01 jan 2025

Labels

Akreditovaný,
Na požiadanie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]