Artefiletika aj Nenásilná komumunikácia odteraz výhodnejšie

Neustále hľadáme možnosti ako prinášať hodnotné kurzy od špičiek v odbore k Vám – záujemcom a záujemkyniam o naše kurzy a výcviky. Tento rok aj vďaka grantovým programom ale najmä otvorenosti a hľadaniu možností zo strany našich lektorov Vám prinášame až dva kurzy za výhodnejších podmienok.

artefiletika aj nenasilna komunikacia lacnejsie1
Absolvujte kurzy od odborníkov z praxe tento rok výhodnejšie.


Artefiletika a inkluzívna trieda

Hodiny výtvarnej výchovy je možné pomerne ľahko transformovať na kreatívne vyučovacie hodiny, kde žiaci objavujú zázraky umenia a svojho vlastného prežívania spoločne s ostatnými. Spoznajte ako na to s lektorkou vzdelávania Zuzanou Krnáčovou. Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii. Artefiletika je jej srdcovou záležitosťou.

Rozsah kurzu – 50 hodín – Vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj 3%. Kurz sme rozdelili na 3 moduly, ktoré absolvujete postupne. Po absolvovaní prvého modulu sa môžete rozhodnúť či budete vo vzdelávaní pokračovať.

Cena za prvý modul 75 €, 2. modul 75 €. 3 modul 90 € Celková cena vzdelávania vďaka grantovej podpore 240EUR.

Kurz štartujeme 24. februára 2022.

Viac informácií a prihlásenie: ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Kurz je vhodný pre všetkých so záujmom o nenásilnú komunikáciu.

Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov s trénerkou Ivanou Horákovou autorizovanou trenérkou Nenásilnej komunikácie (CNVC, USA). Od r. 2018 vedie výcvik Mediácie pre život. 

Nenásilná komunikácia je životný štýl, koncept postavený na humanistickej psychológii, ktorý ucelene vytvoril americký psychológ Marshall Rosenberg (1934–2015). Nejde o techniku alebo metódu, ale o životnú filozofiu, presvedčenie, že v každom človeku je vždy niečo „živé“ a jedinečné, čo ak dokážeme vhodnou stratégiou i slovami vyjadriť, môžeme tým „prispieť k spoločnému životu“. Spočiatku je to aj o učení sa novým slovám a spôsobom vyjadrovania, ale neskôr sa to stáva najmä spôsobom premýšľania, vzťahovania sa k sebe a ostatným ľuďom. Spôsobom bytia.

Rozsah kurzu – 150 hodín – Vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj 9%. Zároveň získavate certifikát s logom organizácie The Center for Nonviolent Communication a počtom absolvovaných hodín výcviku. V prípade ak sa rozhodnete stať certifikovanými trénermi Nenásilnej komunikácie, tieto hodiny sa Vám zarátajú do portfólia. Preto je tento kurz vhodný ako pre PZ a OZ aj pre ľudí, ktorí v školstve nepracujú.

Ponúkame Vám dve možnosti ako absolvovať tento kurz. Zakúpte si buď celý kurz (3 moduly) so zvýhodnenou cenou 850€. Alebo si vyskúšajte či je tento kurz pre Vás a absolvujte Modul I. v cene 350€. Modul II. a III. môžete následne absolvovať v hodnote 275€ za každý jeden.
Výcvik prebehne online. V prípade priaznivých epidemiologických podmienok a po dohode s účastníkmi môže byť posledný modul prezenčný.

Kurz štartujeme 23. februára 2022.

Viac informácií a prihlásenie: NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA – MEDÁCIA PRE ŽIVOT

Čítajte aj