Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Pedagogický asistent v praxi
02 pedagogicky asistent kurz 2

Pedagogický asistent v praxi

Nové termíny ďalšieho behu vzdelávania, začíname 7. októbra 2022. Vzdelávanie prebehne ONLINE.

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede. A vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii a práce v prezenčnej forme, praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

Komu je kurz určený?

  • primárne pre: pedagogickí asistenti, pedagogické asistentky
  • triedni učitelia a učiteľky, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Kurz je zložený zo troch častí: 2-dňové semináre, ktoré absolvujete postupne.

Októbrový beh:

1. časť: 07. 10. – 08. 10. 2022 (piatok 14:00-18:30 hod., sobota 9:00-17:00 hod.)

2. časť: 04. 11. – 05. 11. 2022 (piatok 14:00-18:30 hod., sobota 9:00-17:00 hod.)

3. časť: 02. 12. – 03. 12. 2022 (piatok 14:00-18:30 hod., sobota 9:00-17:00 hod.)

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: [email protected]. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Lektori a garanti vzdelávania:

  • Masha Viera Orogváni
  • Magdaléna Špotáková
  • Jana Kružliaková
  • Viktor Križo

Ciele kurzu:

  1. Odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie.
  2. Ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie.
  3. Získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine.
  4. Získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou.

Rozsah vzdelávacieho programu:

Rozsah výučby je 55 hodín (42 hod. online + 13 hod. dištančne samoštúdium). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Cena:

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 353 €

Aktuálna zľavnená cena: 190 €

Cena je za celé vzdelávanie. Možnosť úhrady v dvoch splátkach. Pri úhrade použite rovnaký variabilný symbol. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími a menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V PRAXI
akreditovaný program inovačného vzdelávania.
Dokument na stiahnutie.
Údaje v pdf sa môžu mierne líšiť, aktuálne údaje máme uvedené vždy na webovej stránke

Časté otázky ku kurzu:

Chcem sa stať pedagogickým asistentom, asistentkou, stačí mi  k výkonu práce absolvovať dlhodobé vzdelávanie u vás?

Odpoveď:
Na výkon práce pedagogického asistenta (PA) je potrebná maturita a doplňujúce pedagogické štúdium (známe aj pod názvom kvalifikačné vzdelávanie alebo pedagogické minimum). PA môžete vykonávať aj bez kvalifikačného vzdelania, musíte si ho však doplniť do 4 rokov od začiatku výkonu práce. Kvalifikačné vzdelávanie momentálne ponúka napríklad MPC.

Od roku 2022 by sme chceli v Inklucentre realizovať kvalifikačné vzdelávanie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Kúpa kurzu

Pedagogický asistent v praxi časti 1-3

Suma 190EUR je za celý modul vzdelávania, ktorý je zložený z 3 častí.

Available Lístky: 22
Kurz Pedagogický asistent v praxi časti 1-3 je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

07 okt 2022

Čas

Rozvrh dní nižšie
14:00 - 18:30

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu