02 pedagogicky asistent kurz 2

Pedagogický asistent v praxi

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Vzdelávanie bude prebiehať ONLINE. Na vzdelávaní je potrebná Vaša aktívna účasť a zapájanie sa.
Aj toto vzdelávanie môžete absolvovať ZDARMA vďaka Národnému projektu Zručnosti pre trh práce. Viac v článku: Úrady práce preplatia kurzy ľuďom bez práce aj zamestnaným.

Komu je vzdelávanie určené?

  • primárne pre pedagogických asistentov, pedagogické asistentky
  • triedni učitelia a učiteľky, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

OBSAH

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede a vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii, pri online stretnutiach a praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

LEKTORI A GARANTI VZDELÁVANIA

Maša Bartko

masha orogvani inklucentrum

Maša Bartko je špeciálna pedagogička, scenáristka a konzultantka v projekte Škola inkluzionistov v rámci Nadácie pre deti Slovenska. Je členkou o.z. Inklucentrum a lektorkou.

Venuje sa lektorovaniu a supervízii pre asistentov. Lektoruje aj kurzy efektívneho rodičovstva a venuje sa poradenstvu.

Do dejín inkluzívneho vzdelávania  sa zapísala ako pedagogická asistentka v bežnej základnej škole a poukázala na to, ako je všetko možné, keď sa chce.  Jej témou naďalej zostávajú asistenti. Má rada inakosti v akejkoľvek podobe, lebo to je to, čo robí jej svet zaujímavejším miestom na zemi.

Magdaléna Špotáková

inklucentrum web 6

Je významnou detskou psychologičkou a výskumníčkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, je spoluzakladateľkou Detského centra. Lektorovaniu a inkluzívnemu vzdelávaniu sa venuje počas celej svojej výskumnej a odbornej práci. V Inklucentre zabezpečuje odbornú supervíziu, lektorské a poradenské služby. Je členkou o.z. Inklucentrum

Magdaléne Špotákovej v roku 2021 prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.

Janka Kružliaková

Jana Kruzliakova Inklucentrum

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a predškolskú pedagogiku. Pracovala ako ergoterapeutka, mobilná pedagogička, či poradkyňa v Centre včasnej intervencie. S klientmi rôzneho veku a s rôznymi problémami pracuje  s Feuersteinovou metódou inštrumentálneho obohacovania. V Inklucentre lektoruje kurzy pre asistentov učiteľa, dlhodobo sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu ako odborníčka v Detskom centre Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie a koordinátor študentských praxí na Pedagogickej fakulte v Trnave. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. Garantuje inovačné vzdelávanie v Centre a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

Ciele kurzu:

  • odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie
  • ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie
  • získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine
  • získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou

Termíny

1. časť: 27. – 28. september 2024

2. časť: 8. – 9. november 2024

3. časť: 22. – 23. november 2024

Denný rozvrh:

piatok: 14:00 – 18:30

sobota: 9:00 – 17:00

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: [email protected]. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Cena:

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 390 €

Aktuálna zľavnená cena: 320 €

Cena je za celé vzdelávanie. Možnosť úhrady v dvoch splátkach po 160 €. Pri úhrade použite rovnaký variabilný symbol. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími a menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Po absolvovaní a vypracovaní zadania získavate Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

NÁZORY ABSOLVENTOV

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

ČASTÉ OTÁZKY K VZDELÁVANIU

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne online, pri naplnení minimálneho počtu 10 účastníkov. Vzdelávanie bude prebiehať v programe ZOOM. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom 3-5 dní pred začiatkom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Počas stretnutia je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a ideálne aj zapnutú kameru, aby sme sa dobre videli aj počuli. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie. Ak sa Vám nebude dariť pripojiť, zavolajte nám a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Kúpa kurzu

Pedagogický asistent v praxi časti 1-3
Dostupné Lístky: 12

Suma 320 EUR je za celý modul vzdelávania, ktorý je zložený z 3 častí.

Kurz "Pedagogický asistent v praxi časti 1-3" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

27 sep 2024

Čas

až 50 hodín vzdelávania. Termíny nižšie.
14:00

Cena

320.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať