balicek podpora skoly

PODPORA ŠKOLY V INKLÚZII

Prihláste kolektív Vašej školy. Pre dohodnutie termínu nás kontaktujte: [email protected]. Toto vzdelávanie môžete absolvovať ako aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 10 hodín.

Spoločne s vami identifikujeme najpálčivejšie ťažkosti na vašej škole. Podporíme vás v krokoch, ktoré zlepšia inkluzívne vzdelávanie a celkovú atmosféru vašej školy. Na konkrétnych vašich prípadoch vám ukážeme možné riešenia.

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

  • Kolektívy škôl (PZ, OZ a vedenie).
  • Program je vhodný aj pre tímy, ktoré sa už zúčastnili alebo zúčastňujú podobného programu na podporu inklúzie. Spoločne budeme stavať na týchto základoch.  

OBSAH PROGRAMU

  • zmapovanie potrieb vašej školy
  • identifikácia najvypuklejších prekážok, jednu tému spoločne vyberieme a budeme sa jej podrobne venovať v ďalších krokoch
  • odborná podpora pre vašich učiteľov a odborných zamestnancov (odborné videá, materiály, workshop)
  • spoločne vytvoríme priestor pre reflexiu vlastného prežívania

ČO JE V BALÍČKU?

Súčasťou balíčka je analýza potrieb školy, online stretnutia s odborníkom Inklucentra a odborného zamestnanca a vedenia školy. Dostávate od nás odborné materiály k téme (videá), online konzultáciu a workshop podľa vytýčených cieľov v priestoroch Vašej školy alebo online. Počas celého trvania vzdelávania môžete využiť emailové poradenstvo.

CENA

Cena balíčka pre cca 20 učiteľov 1 690 €
V prípade väčšej skupinky učiteľov je potrebné cenu individuálne skonzultovať.
Rezervujte si termín pre Váš kolektív na: [email protected]

Dátum

03 okt 2022
Registrácia ukončená!

Cena

1,690.00€

Labels

Akreditovaný,
Balíček,
Na požiadanie,
Nové

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]